<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Blogg

På bloggen skriver ansatte i Value om tema som opptar oss. Vi deler tanker, råd, verktøy og guider. Vi samler bloggposter, tips og råd i våre nyhetsbrev. Følg oss gjerne.

Feriepenger og ferietrekk

Alle arbeidstakere har etter ferieloven rett til 25 feriedager. En arbeidsuke regnes vanligvis som...

Effektiv offboarding: innsikter fra årets HR-rapport

Årets HR-rapport fra Huma og Value Group viser at selskapene i snitt har en offboardingslengde på...

Jobber du systematisk for å redusere sykefraværet i virksomheten din?

SINTEF anslår at gjennomsnittskostnaden for sykefravær per dag per ansatt er 2600 kroner1. Det vil...

8 tips til bedre lønnsomhet

Å tenke på lønnsomhet i krisetider kan virke umulig, men det er viktig å alltid ha et øye på...

Dame som sitter med papirer, regnskapsfrister

Regnskapsfrister 2024

Her finner du en komplett oversikt over regnskapsfristene du må huske fra måned til måned. Datoer...

Oppdatering av arbeidsavtalen - er du kjent med de nye kravene?

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgiver lager en skriftlig avtale ved oppstart av alle...

HR årshjul for ledere

Som bedriftsleder er det ikke rent få ting du skal ha oversikt over. HR-oppgaver som ikke følges...

FB-konsulentselskap?

Konsulentselskap? Dette er de viktigste faktorene som påvirker lønnsomheten

Det er mange ting som påvirker lønnsomheten i et selskap. De viktigste faktorene for hva som skaper...

Fra studieliv til en hverdag som regnskapskonsulent

Siden oppstart i 2015 har Value hatt en sterk vekst, og i dag er vi over 150 ansatte på tvers av...

Tips til bedrifter i nedgangstider

Kombinasjonen av prisvekst, høye strømkostnader og renteøkninger har gjort den økonomiske...

Nye regler for arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Fra 1. januar 2024 skjerpes kravene for Arbeidsmiljøutvalg (AMU), og alle virksomheter med 30 eller...

Er det psykologisk trygt på arbeidsplassen?

Opplever du at medarbeidere virker uenige i en sak, uten å gi tydelig tilbakemelding? Savner du...

5 eller flere ansatte? 1. januar skjerpes kravet til verneombud

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at det velges et verneombud i alle virksomheter. Frem til nå har...

Verdien i oppdaterte arbeidsavtaler

I starten av et arbeidsforhold skal det alltid inngås en skriftlig arbeidsavtale. Spol 10 år og en...

Oppfølging av ansatte i prøvetid

Det er blitt vanlig praksis å avtale prøvetid ved oppstart av et arbeidsforhold. Hensikten er å gi...

Vesentlig.no

I 2025 blir kravene til rapportering på bærekraft skjerpet for alle større og børsnoterte selskaper...

5 tips til medarbeidersamtalen

Å støtte medarbeidere i å nå sine personlige og faglige utviklingsmål er en viktig del av...

Har du ansatte med feriedager til gode? Så mange dager kan overføres til neste ferieår.

Arbeidsgiver plikter å sørge for at alle arbeidstakere avvikler ferie hvert år, og arbeidstaker...

Slik lykkes du med onboarding av nyansatte

Mennesker og deres kompetanse er bedriftens viktigste ressurser. Derfor bør organisasjonens arbeid...

Unngå de vanligste feilkildene ved rekruttering

Det er en godt dokumentert sammenheng mellom bruk av gode rekrutteringsmetoder og økonomisk gevinst...

Cyberkriminalitet - Nytt og oppdatert trusselbilde

Kripos har publisert sin rapport om cyberkriminalitet som gir god kunnskap om kriminalitetens natur...

Tips for å lykkes på HR-området uten en dedikert HR-avdeling

HR handler om å utvikle og ivareta de menneskelige ressursene på arbeidsplassen. Det er et...

Rapporter, en hjelp til bedre beslutninger

Kan du huske da GPS ble vanlig i bil? Plutselig fant vi ut at det vi trodde var raskeste vei mellom...

Har du kontroll på de ubetalte fakturaene dine?

Visste du at hele 77 prosent av norske bedrifter har opplevd at kunder ikke har betalt for leverte...

Få kontroll på ferieplanen!

God planlegging er en nøkkel til godt resultat - også når det kommer til ferieplanlegging. For å...

Er du godt sikret mot dataangrep?

Internett er et viktig element i livene til de aller fleste i Norge, og vesten. Bruksområdene blir...

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

Åpenhetsloven

Fra 1.juli 2022 trådte Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter...

rapportering

Rapportering med riktig bruk av teknologi

Alle som driver næringsvirksomhet i Norge har plikt til å rapportere ulike forhold til det...

Ferieloven og ferieavvikling

Alle arbeidstakere har etter ferieloven rett til minst 25 virkedager ferie hvert år, det vil si 4...

Unngå å bli svindlet i sommer

Sommermånedene kan ofte by på hektiske dager med færre ansatte på jobb og mye som skal...

Vår løsning på krøll i timeføringen

Mange konsulentselskaper benytter omfattende og tunge systemer for planlegging, timeføring,...

Konsulentselskap? Nøkkelen ligger i samspill mellom planlegging,  timeføring og fakturering

God planlegging skaper bedre lønnsomhet. I mange konsulentselskaper forsvinner marginene pga dårlig...

Kan kunstig intelligens hjelpe regnskapet ditt? - En ærlig vurdering

Det skrives mye om kunstig intelligens (AI), og systemleverandørene er ivrig etter å promotere AI...

Fem kjappe med Frida og Ingvild

Frida Isaksen og Ingvild Haugstvedt var begge ferdig utdannet ved Universitetet i Agder i 2019. I...

Spar penger med endringene i gave-reglene

Fra 2021 er det innført to viktige endringer i reglene for beskatning av gaver til de ansatte. Det...

Dame som ser på en tablet, slik bytter du regnskapsforer

Bytt regnskapsfører - få regnskap til fastpris!

Det finnes mange grunner til å bytte regnskapsfører. Vekst, eller endringer i bedriften kan gjøre...

Hjemmekontor og nye skatteregler

Som følge av koronautbruddet i mars har bruken av hjemmekontor hatt en betydelig økning over hele...

Slik løser du oppgavene i økonomiavdelingen uten å ansette

Virksomhetsstyring er et samlebegrep for samspillet mellom eier, styret og ledelse. Det handler om...

Slik lykkes du med onboarding av nyansatte!

Arbeid med å ansette nye medarbeidere er en tidkrevende og kostbar prosess. Når du finner dyktige...

FB-medarbeidere-2

Det koster å miste medarbeidere – slik unngår du uønskede oppsigelser

Dyktige ansatte vil søke nye utfordringer fra tid til annen, men både arbeidsmiljøet og bunnlinjen...

Hvordan skape en engasjert og lønnsom bedriftskultur?

Høy medarbeidertilfredshet fører til økt produktivitet, lavere turnover, lavere sykefravær og...

Søk om støtte fra Innovasjon Norge

Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har du en idé om...

FB-budsjettere

Budsjettere? Her er 5 grunner til å skrote Excel

2020 nærmer seg, og det er igjen tid for å budsjettere. Griper du etter Excel på ren automatikk?...

DSC00738-1

Regnskapskontoret er i endring – dette kan du som kunde få hjelp til

Stadig flere regnskapskontorer inntar en aktiv rådgivningsrolle. Og hvorfor ikke – vi kjenner jo...

bytte regnskapsforer

Vurderer du å bytte regnskapsfører? Dette bør du tenke på

Pris er en viktig faktor, men du bør fokusere på å finne en regnskapsfører som kan dekke selskapets...

StåleRisa02

«Bruk en regnskapsfører som evner å se fremover»: ERP-sjefen om digitalisering av økonomifunksjonen

CEO i 24SevenOffice, Staale Risa, mener bedrifter som sverger til papirmølla går glipp av store...

FB-value

Forskjellen på oss og andre regnskapsførere? Disse 3 tingene

Er regnskapsføreren din på etterskudd og bistår lite med driften? Det er på tide å forvente mer.

FB-digitalisering

Du vet du bør bli mer digital, men hvordan går du frem?

Digitaliseringen skal gjøre oss mer effektive og frigjøre tid. Veien mot en mer digital...

FB-budsjettering2

Slik får du bedre forståelse av økonomien med budsjettering

De fleste selskaper, uavhengig av bransje eller størrelse, har behov for en viss forutsigbarhet....

FB-4 faktureringstips som sikrer bedre likviditet

4 faktureringstips som sikrer bedre likviditet

En såpass enkel oppgave som fakturering bør ikke være et problem. Heldigvis skal det ikke så mye...

Abonner på bloggen