<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Slik lykkes du med onboarding av nyansatte

Mennesker og deres kompetanse er bedriftens viktigste ressurser. Derfor bør organisasjonens arbeid med å utvikle og beholde flinke folk være høyt prioritert.

Rekruttering av nye medarbeidere er både tidkrevende og kostbart, og bedriften bør jobbe aktivt for å beholde nye medarbeidere og redusere turnover. Likevel er mangelfull onboarding en av de hyppigste årsakene til at nyansatte slutter. For å dra nytte av kompetansen som ble identifisert hos kandidaten i rekrutteringsprosessen, må vi sikre at den nyansatte får nødvendig støtte og oppfølging gjennom en god onboardingsprosess.

Tips!

En god onboarding starter allerede i rekrutteringsprosessen. På fagbloggen vår har vi skrevet om 10 vanlige feilkilder - disse bør du prøve å unngå når du skal rekruttere!

En godt planlagt onboarding kan spare deg for både tid og høye skuldre i oppstartsfasen. Å lage en plan for onboarding trenger ikke være komplisert. Du kan lage en enkel sjekkliste i Excel eller systematisere prosessen i et HR-system. Det viktigste er ikke hvordan oppsettet ser ut, men at du lager en god plan. 

Hva bør en onboardingprosess inneholde?

Det finnes ingen fasit for hvordan en onboarding må se ut. Likevel er det forsket mye på området, og det finnes flere gode metoder for hvordan vi bør legge opp en prosess som sikrer verdiskapning både for nyansatt og organisasjon. Talya N. Bauer1, professor ved Portland State University, peker på fire viktige elementer for å lykkes med onboarding av nyansatte. La oss se litt nærmere på disse: 

1. Samsvar

Samsvar kan på mange måter anses som hygienefaktorer i en oppstartsfase. Oppgavene har ikke nødvendigvis stor betydning for den ansatte når de er på plass, men bidrar til å gi et dårlig inntrykk dersom rutinene er mangelfulle. Dette kan eksempelvis være signering av arbeidsavtale, tildeling av skrivepult, nøkkelkort og nødvendig arbeidsutstyr.

2. Avklaring

Avklaring handler om å få innsikt og forståelse av rollen man er ansatt i, og oppgaver som skal løses. Jo raskere den nyansatte forstår hva jobben inneholder, desto raskere vil man kunne bli en produktiv (og selvstendig) ressurs i bedriften. Konkrete tips kan være å invitere nyansatte med på prosjekter, møter etc. som observatører. Koble gjerne på en kollega med tilsvarende arbeidsoppgaver som kan dele litt erfaringer. 

3.Kultur 

Med kultur menes formelle og uformelle normer i selskapet. Dersom bedriften har en kleskode, er det viktig at den nyansatte får beskjed om det i forkant av første dag. En fin måte å la nyansatte bli kjent med den uformelle kulturen i bedriften er å invitere til sosiale sammenkomster allerede før oppstart. For nye medarbeidere er kultur kanskje noe av det som er vanskeligst å utforske i forkant av oppstart. Prøv derfor å være tidlig ute med denne type informasjon.

4. Forbindelser 

Forbindelser og relasjoner er viktig gjennom hele arbeidsforholdet, men kanskje spesielt i oppstarten. Et godt tiltak for at din nye medarbeider skal bli kjent med kollegagruppen er å utnevne en dedikert fadder eller mentor den første tiden. En fadder kan være en god støtte å ha for små og store spørsmål den første tiden, og en trygghet til blant annet lunsj. Et tips er å lage en fadderhåndbok for å sikre at de involverte har en felles forståelse av hva rollen innebærer. 

Skal du i gang med onboarding, eller kanskje friske opp gamle oppgaver og rutiner? Se gjerne på disse fire elementene og gjør en vurdering på om alle er inkludert i planen.

1 Bauer, T. N. (2010) Onboarding New Employees: Maximizing Success, SHRM Foundation.

Abonner på bloggen