<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Blogg

På bloggen skriver ansatte i Value om tema som opptar oss. Vi deler tanker, råd, verktøy og guider. Vi samler bloggposter, tips og råd i våre nyhetsbrev. Følg oss gjerne.

Feriepenger og ferietrekk

Alle arbeidstakere har etter ferieloven rett til 25 feriedager. En arbeidsuke regnes vanligvis som...

Effektiv offboarding: innsikter fra årets HR-rapport

Årets HR-rapport fra Huma og Value Group viser at selskapene i snitt har en offboardingslengde på...

Jobber du systematisk for å redusere sykefraværet i virksomheten din?

SINTEF anslår at gjennomsnittskostnaden for sykefravær per dag per ansatt er 2600 kroner1. Det vil...

Oppdatering av arbeidsavtalen - er du kjent med de nye kravene?

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgiver lager en skriftlig avtale ved oppstart av alle...

HR årshjul for ledere

Som bedriftsleder er det ikke rent få ting du skal ha oversikt over. HR-oppgaver som ikke følges...

Tips til bedrifter i nedgangstider

Kombinasjonen av prisvekst, høye strømkostnader og renteøkninger har gjort den økonomiske...

Nye regler for arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Fra 1. januar 2024 skjerpes kravene for Arbeidsmiljøutvalg (AMU), og alle virksomheter med 30 eller...

Er det psykologisk trygt på arbeidsplassen?

Opplever du at medarbeidere virker uenige i en sak, uten å gi tydelig tilbakemelding? Savner du...

5 eller flere ansatte? 1. januar skjerpes kravet til verneombud

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at det velges et verneombud i alle virksomheter. Frem til nå har...

Verdien i oppdaterte arbeidsavtaler

I starten av et arbeidsforhold skal det alltid inngås en skriftlig arbeidsavtale. Spol 10 år og en...

Oppfølging av ansatte i prøvetid

Det er blitt vanlig praksis å avtale prøvetid ved oppstart av et arbeidsforhold. Hensikten er å gi...

Abonner på bloggen