<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

HR og lederstøtte

Har du behov for noen til å ta ansvar sammen med deg på HR-området? Eller bare noen for å få på plass det grunnleggende? Value jobber både med prosjekter og i fast rolle over tid. Sammen skaper vi god struktur på HR- og personalområdet og sørger for at du har sterke fagpersoner tilgjengelig for sparring og gode råd.

Color=Multi, Type=HR, Device=Desktop

Vi hjelper deg med

Rekruttering

Rekruttering er en tidkrevende prosess, og det er dyrt med feilansettelser. Vi vet hvor viktig det er å få tak i rett person til rett stilling. Våre autoriserte rekrutterere kan hjelpe deg i prosessen når du skal ansette.

Rekruttering er en tidkrevende prosess, og det er dyrt med feilansettelser. Vi vet hvor viktig det er å få tak i rett person til rett stilling. Våre autoriserte rekrutterere kan hjelpe deg i prosessen når du skal ansette.

Onboarding

Det er mange oppgaver som skal ivaretas når nyansatte starter i selskapet. Med våre standardiserte prosesser blir onboardingen strukturert og effektiv, slik at dine ansatte får en god start og raskt kan bidra i bedriften.

Det er mange oppgaver som skal ivaretas når nyansatte starter i selskapet. Med våre standardiserte prosesser blir onboardingen strukturert og effektiv, slik at dine ansatte får en god start og raskt kan bidra i bedriften.

Personal- administrasjon

Spar tid og få bedre struktur på alt administrativt, enten det gjelder arbeidsavtaler, permisjoner, forsikringer, mobilabonnement eller ansattes nødkontakter. Trenger du en personalhåndbok? Vi hjelper deg.

Spar tid og få bedre struktur på alt administrativt, enten det gjelder arbeidsavtaler, permisjoner, forsikringer, mobilabonnement eller ansattes nødkontakter. Trenger du en personalhåndbok? Vi hjelper deg.

Lederstøtte

Vi bistår ledere på alle nivå i organisasjonen med lederstøtte i forhold til saker innen organisasjon, HR og ledelse. Dette dekker blant annet utviklingssamtaler, veiledning, endring og omstilling i bedriften, enten i form av vekst, permitteringer eller oppsigelser. Vi kan også koble på andre relevante interne ressurser hos oss i dette arbeidet, som økonomer eller teknologer.

Vi bistår ledere på alle nivå i organisasjonen med lederstøtte i forhold til saker innen organisasjon, HR og ledelse. Dette dekker blant annet utviklingssamtaler, veiledning, endring og omstilling i bedriften, enten i form av vekst, permitteringer eller oppsigelser. Vi kan også koble på andre relevante interne ressurser hos oss i dette arbeidet, som økonomer eller teknologer.

Engasjement, trivsel og kultur

Vi hjelper deg å finne riktige verktøy for å måle og bygge god kultur og et lag som presterer over tid. Du får full oversikt over hva som rører seg i organisasjonen, og hvordan du kan jobbe målrettet mot forbedring.

Vi hjelper deg å finne riktige verktøy for å måle og bygge god kultur og et lag som presterer over tid. Du får full oversikt over hva som rører seg i organisasjonen, og hvordan du kan jobbe målrettet mot forbedring.

HR-system (HRM)

Vi hjelper deg med å kartlegge behov og finne et velegnet HRM-system. Value er partner av Huma, Adminkit og 24SevenOffice HRM, men vi jobber gjerne i ditt eget HRM eller bistår med onboarding i andre systemer.

Vi hjelper deg med å kartlegge behov og finne et velegnet HRM-system. Value er partner av Huma, Adminkit og 24SevenOffice HRM, men vi jobber gjerne i ditt eget HRM eller bistår med onboarding i andre systemer.

Vi gir deg gjerne et prisestimat

2 - ValueGroup - Andrea WEB-kopi

Kontaktperson

Andrea Misje Renså

Senior konsulent