<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

HR og lederstøtte

Har du behov for noen til å ta ansvar sammen med deg på HR-området? Eller bare noen for å få på plass det grunnleggende? Value People jobber både med prosjekter og i faste roller over tid. Sammen skaper vi god struktur på HR- og personalområdet og sørger for at du har sterke fagpersoner tilgjengelig for sparring og gode råd.

Color=Multi, Type=HR, Device=Desktop

Vi hjelper deg med

Arbeidsmiljø og kultur

Vi kartlegger faktorer som hindrer eller legger til rette for mestring, motivasjon og resultater for bedriften. Sammen med deg utvikler vi en arbeidsplass der ansatte trives, samspiller trygt og effektivt, og oppnår virksomhetskritiske mål sammen.

Endring, omstilling og nedbemanning

Alle bedrifter går gjennom faser av vekst, utfordringer og omstilling. Det finnes ikke en generell løsning som passer alle. Gjennom grundig kartlegging og innsikt i virksomheten, skreddersyr vi gode prosesser og løsninger som møter din virksomhets behov, utfordringer og muligheter.

Talent Management

Det er kritisk å finne og utvikle ansatte og feilansettelser er dyrt. Samtidig er rekruttering, onboarding og oppfølging tidkrevende prosesser. Vi bistår deg med å utvikle en helhetlig prosess og gode rutiner, slik at du tilegner deg de beste kandidatene, beholder kritisk kompetanse i virksomheten og tar vare på de ansatte.

Lederstøtte

Vi bistår med lederstøtte på alle nivå i virksomheten, innen organisasjon, HR og ledelse. Vi kartlegger behov og områder som er viktige for bedriften, samt veileder og bistår i utføring av utviklingssamtaler, permittering, vanskelige samtaler, personalsaker, utvikling i lederrollen eller ledergruppen, omstilling og nedbemanning.

Vi gir deg gjerne et prisestimat

Martin Vikesland

Kontaktperson

Martin Vikesland

Daglig leder