<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

HR og lederstøtte

Har du behov for noen til å ta ansvar sammen med deg på HR-området? Eller bare noen for å få på plass det grunnleggende? Value jobber både med prosjekter og i fast rolle over tid. Sammen skaper vi god struktur på HR- og personalområdet og sørger for at du har sterke fagpersoner tilgjengelig for sparring og gode råd.

Color=Multi, Type=HR, Device=Desktop

Vi hjelper deg med

Rekruttering

Rekruttering er en tidkrevende prosess, og det er dyrt å ansette feil. Vi vet hvor viktig det er å få tak i rett person til rett stilling. Våre autoriserte rekrutterere kan hjelpe deg i prosessen når du skal ansette.

Rekruttering er en tidkrevende prosess, og det er dyrt å ansette feil. Vi vet hvor viktig det er å få tak i rett person til rett stilling. Våre autoriserte rekrutterere kan hjelpe deg i prosessen når du skal ansette.

Onboarding

Det er mye å huske og gjøre når nyansatte starter i selskapet. Med våre standardiserte prosesser blir onboardingen strukturert og effektiv, slik at dine ansatte får en god start og raskt kan bidra i bedriften.

Det er mye å huske og gjøre når nyansatte starter i selskapet. Med våre standardiserte prosesser blir onboardingen strukturert og effektiv, slik at dine ansatte får en god start og raskt kan bidra i bedriften.

Personal- administrasjon

Spar tid og få bedre struktur på alt administrativt, enten det gjelder arbeidsavtaler, forsikringer, mobilabonnement eller ansattes nødkontakter. Trenger du en personalhåndbok? Vi følger deg hele veien til mål.

Spar tid og få bedre struktur på alt administrativt, enten det gjelder arbeidsavtaler, forsikringer, mobilabonnement eller ansattes nødkontakter. Trenger du en personalhåndbok? Vi følger deg hele veien til mål.

Engasjement, trivsel og kultur

Vi hjelper deg å finne riktige verktøy for å måle og bygge god kultur og et lag som presterer over tid. Du får full oversikt over hva som rører seg i organisasjonen, og hvordan du kan jobbe målrettet mot forbedring.

Vi hjelper deg å finne riktige verktøy for å måle og bygge god kultur og et lag som presterer over tid. Du får full oversikt over hva som rører seg i organisasjonen, og hvordan du kan jobbe målrettet mot forbedring.

Lederstøtte

Vi bistår deg og dine ledere med beslutningsstøtte, sparring og råd i personalrelaterte tema. Dette dekker blant annet utviklingssamtaler, permitteringer, oppsigelser og bistand i forbindelse med permisjoner.

Vi bistår deg og dine ledere med beslutningsstøtte, sparring og råd i personalrelaterte tema. Dette dekker blant annet utviklingssamtaler, permitteringer, oppsigelser og bistand i forbindelse med permisjoner.

HR-system

Vi hjelper deg med å kartlegge behov og finne et velegnet HRM-system. Value er partner av Huma og Adminkit, men vi jobber gjerne i ditt eget HRM eller bistår med onboarding i andre systemer.

Vi hjelper deg med å kartlegge behov og finne et velegnet HRM-system. Value er partner av Huma og Adminkit, men vi jobber gjerne i ditt eget HRM eller bistår med onboarding i andre systemer.

Vi gir deg gjerne et prisestimat

2 - ValueGroup - Andrea WEB-kopi

Kontaktperson

Andrea Misje Renså

Senior konsulent