<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Teknologi

Vi hjelper deg å velge og implementere systemer innenfor økonomi og HR. Vi jobber for en infrastruktur der alle komponenter skaper en effektiv helhet som muliggjør høy grad av automatisering og skalering. Vi hjelper deg også med valg og implementering av rapporteringsverktøy.

Color=Multi, Type=Technology, Device=Desktop

Vi kan hjelpe deg med

Økonomisystem

Vi hjelper deg både med valg og implementering av økonomisystem, samt utbedring av rutiner og bruk av system.

Vi hjelper deg både med valg og implementering av økonomisystem, samt utbedring av rutiner og bruk av system.

HR-system

Vi kartlegger dine behov på HR-området og hjelper deg med å finne et moderne system. Vi bistår med implementering, bruk og etablering av gode rutiner.

Vi kartlegger dine behov på HR-området og hjelper deg med å finne et moderne system. Vi bistår med implementering, bruk og etablering av gode rutiner.

Rapportering

Vi gir deg oversikten du trenger på økonomiområdet ved å velge og implementere rapporteringsløsning. Vi hjelper deg å samle kilder, sammenstille og tilgjengeliggjøre for deg og dine beslutningstakere.

Vi gir deg oversikten du trenger på økonomiområdet ved å velge og implementere rapporteringsløsning. Vi hjelper deg å samle kilder, sammenstille og tilgjengeliggjøre for deg og dine beslutningstakere.

Integrasjoner

Vi sikrer at systemer på økonomiområdet snakker godt sammen, slik at dataflyten blir god. Dette sikrer høy effektivitet og skalerbarhet.

Vi sikrer at systemer på økonomiområdet snakker godt sammen, slik at dataflyten blir god. Dette sikrer høy effektivitet og skalerbarhet.

Bransjeløsninger

Er din bedrift innenfor konsulentbransjen, e-handel, tech eller eiendom? Vi kan hjelpe deg over på ledende infrastruktur som sikrer at løsninger og komponenter integreres i en effektiv og skalerbar plattform.

Er din bedrift innenfor konsulentbransjen, e-handel, tech eller eiendom? Vi kan hjelpe deg over på ledende infrastruktur som sikrer at løsninger og komponenter integreres i en effektiv og skalerbar plattform.

Byråsystem

Value tilbyr byråsystem for virksomheter innenfor økonomi og regnskap. Systemet gir bedriften smart oppgavestyring, kundeoversikt og støtte i AML og hvitvaskingsrutiner. Systemet benyttes av alle ansatte i Value.

Value tilbyr byråsystem for virksomheter innenfor økonomi og regnskap. Systemet gir bedriften smart oppgavestyring, kundeoversikt og støtte i AML og hvitvaskingsrutiner. Systemet benyttes av alle ansatte i Value.

Har du en problemstilling du vil diskutere?

Kontaktperson

Øyvind Storli Hoel

Leder Teknologi