<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Om Value Group

Value Group leverer tjenester innenfor økonomi, HR og teknologi. Vi er 170 ansatte ved kontorer i Oslo, Kristiansand, Bergen, Drammen, Svelvik, Larvik, Lillesand og Kragerø.

Value-03545-2

I Value er mål nummer én å skape den beste kundeopplevelsen. Vi tror på flinke og fornøyde ansatte som jobber tett med kundene. Vi leverer trygt og effektiv innenfor regnskap og lønnstjenester samt driver rådgivning på økonomi-, HR- og teknologiområdet.

Value ble etablert i 2015 og har siden den gang opplevd sterk, organisk vekst. 

I Value investerer vi i våre ansatte. Vi legger stor vekt på at medarbeiderne er fornøyde og måler tilfredshet hver måned. Dette mener vi kommer alle kunder til gode. 

Kundetilfredhet måler vi halvårlig og vi tar alle innspill om forbedringer med oss. Derfor blir vi bedre hele tiden. 

Value har store ambisjoner også fremover. Vi vil som vi har gjort siden oppstart realisere dette trygt og stødig - steg for steg. Vi investerer alltid først i mennesker, kapasitet, ledelse og struktur. På den måten er vi alltid klare for å vokse sammen med eksisterende kunder og å ta i mot nye selskaper som vil opp og frem. 

Er du interessert i å følge med oss på veien videre? Ta kontakt med oss dersom du ønsker en partner på økonomi- og HR-området eller følg våre faglige utspill og innspill på bloggen. Hvis du har lyst til å ta del i Value kan du sjekke våre ledige stillinger på karrieresidene.