<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Blogg

På bloggen skriver ansatte i Value om tema som opptar oss. Vi deler tanker, råd, verktøy og guider. Vi samler bloggposter, tips og råd i våre nyhetsbrev. Følg oss gjerne.

8 tips til bedre lønnsomhet

Å tenke på lønnsomhet i krisetider kan virke umulig, men det er viktig å alltid ha et øye på...

Dame som sitter med papirer, regnskapsfrister

Regnskapsfrister 2024

Her finner du en komplett oversikt over regnskapsfristene du må huske fra måned til måned. Datoer...

Oppdatering av arbeidsavtalen - er du kjent med de nye kravene?

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgiver lager en skriftlig avtale ved oppstart av alle...

HR årshjul for ledere

Som bedriftsleder er det ikke rent få ting du skal ha oversikt over. HR-oppgaver som ikke følges...

FB-konsulentselskap?

Konsulentselskap? Dette er de viktigste faktorene som påvirker lønnsomheten

Det er mange ting som påvirker lønnsomheten i et selskap. De viktigste faktorene for hva som skaper...

Hvordan er det å jobbe i Value?

Siden oppstart i 2015 har Value hatt en sterk vekst, og i dag er vi over 150 ansatte på tvers av...

Tips til bedrifter i nedgangstider

Kombinasjonen av prisvekst, høye strømkostnader og renteøkninger har gjort den økonomiske...

Nye regler for arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Fra 1. januar 2024 skjerpes kravene for Arbeidsmiljøutvalg (AMU), og alle virksomheter med 30 eller...

Er det psykologisk trygt på arbeidsplassen?

Opplever du at medarbeidere virker uenige i en sak, uten å gi tydelig tilbakemelding? Savner du...

5 eller flere ansatte? 1. januar skjerpes kravet til verneombud

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at det velges et verneombud i alle virksomheter. Frem til nå har...

Verdien i oppdaterte arbeidsavtaler

I starten av et arbeidsforhold skal det alltid inngås en skriftlig arbeidsavtale. Spol 10 år og en...

Abonner på bloggen