<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Blogg

På bloggen skriver ansatte i Value om tema som opptar oss. Vi deler tanker, råd, verktøy og guider. Vi samler bloggposter, tips og råd i våre nyhetsbrev. Følg oss gjerne.

Feriepenger og ferietrekk

Alle arbeidstakere har etter ferieloven rett til 25 feriedager. En arbeidsuke regnes vanligvis som...

Effektiv offboarding: innsikter fra årets HR-rapport

Årets HR-rapport fra Huma og Value Group viser at selskapene i snitt har en offboardingslengde på...

Jobber du systematisk for å redusere sykefraværet i virksomheten din?

SINTEF anslår at gjennomsnittskostnaden for sykefravær per dag per ansatt er 2600 kroner1. Det vil...

8 tips til bedre lønnsomhet

Å tenke på lønnsomhet i krisetider kan virke umulig, men det er viktig å alltid ha et øye på...

Dame som sitter med papirer, regnskapsfrister

Regnskapsfrister 2024

Her finner du en komplett oversikt over regnskapsfristene du må huske fra måned til måned. Datoer...

Oppdatering av arbeidsavtalen - er du kjent med de nye kravene?

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgiver lager en skriftlig avtale ved oppstart av alle...

HR årshjul for ledere

Som bedriftsleder er det ikke rent få ting du skal ha oversikt over. HR-oppgaver som ikke følges...

FB-konsulentselskap?

Konsulentselskap? Dette er de viktigste faktorene som påvirker lønnsomheten

Det er mange ting som påvirker lønnsomheten i et selskap. De viktigste faktorene for hva som skaper...

Fra studieliv til en hverdag som regnskapskonsulent

Siden oppstart i 2015 har Value hatt en sterk vekst, og i dag er vi over 150 ansatte på tvers av...

Tips til bedrifter i nedgangstider

Kombinasjonen av prisvekst, høye strømkostnader og renteøkninger har gjort den økonomiske...

Nye regler for arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Fra 1. januar 2024 skjerpes kravene for Arbeidsmiljøutvalg (AMU), og alle virksomheter med 30 eller...

Abonner på bloggen