<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Blogg

På bloggen skriver ansatte i Value om tema som opptar oss. Vi deler tanker, råd, verktøy og guider. Vi samler bloggposter, tips og råd i våre nyhetsbrev. Følg oss gjerne.

Få kontroll på ferieplanen!

God planlegging er en nøkkel til godt resultat - også når det kommer til ferieplanlegging. For å...

Er du godt sikret mot dataangrep?

Internett er et viktig element i livene til de aller fleste i Norge, og vesten. Bruksområdene blir...

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

Åpenhetsloven

Fra 1.juli 2022 trådte Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter...

rapportering

Rapportering med riktig bruk av teknologi

Alle som driver næringsvirksomhet i Norge har plikt til å rapportere ulike forhold til det...

Spare ferien til neste år? Så mange dager kan overføres

Arbeidsgiver plikter å sørge for at alle arbeidstakere avvikler ferie hvert år, og arbeidstaker...

Tips til bedrifter i nedgangstider

Flere eksperter spår at kombinasjonen generell prisvekst, høye strømkostnader og renteøkninger på...

FB-konsulentselskap?

Konsulentselskap? Dette er de viktigste faktorene som påvirker lønnsomheten

Det er mange ting som påvirker lønnsomheten i et selskap. De viktigste faktorene for hva som skaper...

Ferietrekk

Når du skal betale ut feriepenger er det flere vurderinger og avklaringer det er smart å ha på...

Ferieloven og ferieavvikling

Alle arbeidstakere har etter ferieloven rett til 25 dager ferie. Ansatte har krav på 3 uker...

Unngå å bli svindlet i sommer

Sommermånedene kan ofte by på hektiske dager med færre ansatte på jobb og mye som skal...

Dame som sitter med papirer, regnskapsfrister

Regnskapsfrister 2023

Her finner du en komplett oversikt over regnskapsfristene du må huske fra måned til måned. Datoer...

Abonner på bloggen