<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Blogg

På bloggen skriver ansatte i Value om tema som opptar oss. Vi deler tanker, råd, verktøy og guider. Vi samler bloggposter, tips og råd i våre nyhetsbrev. Følg oss gjerne.

Slik lykkes du med onboarding av nyansatte

Mennesker og deres kompetanse er bedriftens viktigste ressurser. Derfor bør organisasjonens arbeid...

Unngå de vanligste feilkildene ved rekruttering

Det er en godt dokumentert sammenheng mellom bruk av gode rekrutteringsmetoder og økonomisk gevinst...

Cyberkriminalitet - Nytt og oppdatert trusselbilde

Kripos har publisert sin rapport om cyberkriminalitet som gir god kunnskap om kriminalitetens natur...

Vesentlig.no

I 2025 blir kravene til rapportering på bærekraft skjerpet for alle større og børsnoterte selskaper...

Tips for å lykkes på HR-området uten en dedikert HR-avdeling

HR handler om å utvikle og ivareta de menneskelige ressursene på arbeidsplassen. Det er et...

Rapporter, en hjelp til bedre beslutninger

Kan du huske da GPS ble vanlig i bil? Plutselig fant vi ut at det vi trodde var raskeste vei mellom...

Har du kontroll på de ubetalte fakturaene dine?

Visste du at hele 77 prosent av norske bedrifter har opplevd at kunder ikke har betalt for leverte...

Feriepenger og ferietrekk

Alle arbeidstakere har etter ferieloven rett til 25 feriedager. En arbeidsuke regnes vanligvis som...

Få kontroll på ferieplanen!

God planlegging er en nøkkel til godt resultat - også når det kommer til ferieplanlegging. For å...

Er du godt sikret mot dataangrep?

Internett er et viktig element i livene til de aller fleste i Norge, og vesten. Bruksområdene blir...

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

Åpenhetsloven

Fra 1.juli 2022 trådte Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter...

Abonner på bloggen