<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Blogg

På bloggen skriver ansatte i Value om tema som opptar oss. Vi deler tanker, råd, verktøy og guider. Vi samler bloggposter, tips og råd i våre nyhetsbrev. Følg oss gjerne.

Er det psykologisk trygt på arbeidsplassen?

Opplever du at medarbeidere virker uenige i en sak, uten å gi tydelig tilbakemelding? Savner du...

5 eller flere ansatte? 1. januar skjerpes kravet til verneombud

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at det velges et verneombud i alle virksomheter. Frem til nå har...

Verdien i oppdaterte arbeidsavtaler

I starten av et arbeidsforhold skal det alltid inngås en skriftlig arbeidsavtale. Spol 10 år og en...

Oppfølging av ansatte i prøvetid

Det er blitt vanlig praksis å avtale prøvetid ved oppstart av et arbeidsforhold. Hensikten er å gi...

Vesentlig.no

I 2025 blir kravene til rapportering på bærekraft skjerpet for alle større og børsnoterte selskaper...

5 tips til medarbeidersamtalen

Å støtte medarbeidere i å nå sine personlige og faglige utviklingsmål er en viktig del av...

Har du ansatte med feriedager til gode? Så mange dager kan overføres til neste ferieår.

Arbeidsgiver plikter å sørge for at alle arbeidstakere avvikler ferie hvert år, og arbeidstaker...

Slik lykkes du med onboarding av nyansatte

Mennesker og deres kompetanse er bedriftens viktigste ressurser. Derfor bør organisasjonens arbeid...

Unngå de vanligste feilkildene ved rekruttering

Det er en godt dokumentert sammenheng mellom bruk av gode rekrutteringsmetoder og økonomisk gevinst...

Cyberkriminalitet - Nytt og oppdatert trusselbilde

Kripos har publisert sin rapport om cyberkriminalitet som gir god kunnskap om kriminalitetens natur...

Tips for å lykkes på HR-området uten en dedikert HR-avdeling

HR handler om å utvikle og ivareta de menneskelige ressursene på arbeidsplassen. Det er et...

Abonner på bloggen