<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Blogg

På bloggen skriver ansatte i Value om tema som opptar oss. Vi deler tanker, råd, verktøy og guider. Vi samler bloggposter, tips og råd i våre nyhetsbrev. Følg oss gjerne.

Rapporter, en hjelp til bedre beslutninger

Kan du huske da GPS ble vanlig i bil? Plutselig fant vi ut at det vi trodde var raskeste vei mellom...

Har du kontroll på de ubetalte fakturaene dine?

Visste du at hele 77 prosent av norske bedrifter har opplevd at kunder ikke har betalt for leverte...

Feriepenger og ferietrekk

Alle arbeidstakere har etter ferieloven rett til 25 feriedager. En arbeidsuke regnes vanligvis som...

Få kontroll på ferieplanen!

God planlegging er en nøkkel til godt resultat - også når det kommer til ferieplanlegging. For å...

Er du godt sikret mot dataangrep?

Internett er et viktig element i livene til de aller fleste i Norge, og vesten. Bruksområdene blir...

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

Åpenhetsloven

Fra 1.juli 2022 trådte Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter...

rapportering

Rapportering med riktig bruk av teknologi

Alle som driver næringsvirksomhet i Norge har plikt til å rapportere ulike forhold til det...

Tips til bedrifter i nedgangstider

Flere eksperter spår at kombinasjonen generell prisvekst, høye strømkostnader og renteøkninger på...

FB-konsulentselskap?

Konsulentselskap? Dette er de viktigste faktorene som påvirker lønnsomheten

Det er mange ting som påvirker lønnsomheten i et selskap. De viktigste faktorene for hva som skaper...

Ferieloven og ferieavvikling

Alle arbeidstakere har etter ferieloven rett til minst 25 virkedager ferie hvert år, det vil si 4...

Unngå å bli svindlet i sommer

Sommermånedene kan ofte by på hektiske dager med færre ansatte på jobb og mye som skal...

Abonner på bloggen