<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Har du ansatte med feriedager til gode? Så mange dager kan overføres til neste ferieår.

Arbeidsgiver plikter å sørge for at alle arbeidstakere avvikler ferie hvert år, og arbeidstaker plikter å avvikle ferie, jf. ferieloven § 5 (1). Har du ansatte med feriedager til gode, er det på tide å ta stilling til hva som skal gjøres med disse dagene.

Hovedregelen er at all ferie skal avvikles i ferieåret. Likevel åpner Ferieloven § 7 (3) for et unntak fra denne regelen ved at arbeidstaker og arbeidsgiver skriftlig kan avtale overføring av feriedager til neste ferieår. 

Hvor mange feriedager kan overføres?

Av den lovbestemte ferien kan det avtales overføring av 12 virkedager. For bedrifter med 5 dagers arbeidsuke, tilsvarer dette 10 arbeidsdager. Har bedriften avtale om ferie utover lovens minimum (avtalefestet ferie), kan også denne ferien avtales overført. I slike tilfeller kan det avtales overføring av inntil 17 virkedager, tilsvarende 14 arbeidsdager. Merk at arbeidstakere over 60 år, som har rett til en ekstra uke ferie, ikke kan avtale overføring av denne uken. 

Tabell 1: Lovfestet ferie

Ferie etter ferieloven Kan avtales overført
25 virkedager 12 virkedager
= 4 uker og 1 dag = 2 uker (med 6 dager) 
= 21 arbeidsdager = 10 arbeidsdager

 

 

 

Tabell 2: Avtalefestet ferie

Ferie etter ferieloven Kan avtales overført
30 virkedager 17 virkedager
= 5 uker = 2 uker og 4 dager 
= 25 arbeidsdager = 14 arbeidsdager

 

 

 

Hvordan overføres feriedagene? 

En viktig forutsetning for å avtale overføring av feriedager er at den ansatte selv ønsker dette. Verken arbeidsgiver eller arbeidstaker kan ensidig beslutte å overføre ferie; det må være en gjensidig enighet om at ferie skal overføres til neste ferieår. Dersom partene ikke blir enige, må den ansatte avvikle feriedagene i ferieåret. Er det ikke er mulig for arbeidstaker å avvikle ferie i ferieåret, for eksempel på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, kan ikke arbeidsgiver nekte overføring av ferie. I slike tilfeller skjer overføringen automatisk. 

For at overføringen av feriedager skal være i tråd med ferieloven, kreves en skriftlig avtale. Vi anbefaler å sende ut informasjon til de ansatte om hvordan de kan søke om overføring av feriedager og frist for å gjøre dette.

Last ned gratis mal: Søknad om overføring av ferie

Kan feriedager som ikke er avviklet utbetales?

Det er i utgangspunktet ikke mulig å gi arbeidstaker økonomisk kompensasjon for feriedager som ikke blir avviklet. Dette gjelder også ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller permisjon. Avtalefestet ferie er imidlertid ikke regulert av ferieloven. Det er derfor opp til partene om de fire avtalefestede feriedagene i femte ferieuke skal overføres til neste ferieår, eller om det skal gis økonomisk kompensasjon uten ferieavvikling. Det er viktig å merke seg at enkelte virksomheter kan ha inngått egne avtaler som begrenser utbetaling av feriedager, så her må arbeidsgiver undersøke interne retningslinjer.

 

Les også: Unngå de vanligste feilkildene ved rekruttering →

Abonner på bloggen