<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Last ned gratis mal for søknad om overføring av ferie

Arbeidsgiver og arbeidstaker må bli enige om at ferie skal overføres til neste ferieår. Dersom det ikke oppnås enighet om overføring må arbeidstaker avvikle feriedagene i ferieåret. Dersom det ikke er mulig for arbeidstaker å avvikle ferie i ferieåret, for eksempel på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, kan ikke arbeidsgiver nekte overføring av ferie, da skjer det automatisk. 

For at overføringen av feriedager skal være lovlig etter ferieloven skal det avtales skriftlig. Vi anbefaler å sende ut informasjon til de ansatte om hvordan feriedagene skal søkes overført, og frist for å gjøre dette.