<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Jobb hos oss

Value søker kontinuerlig etter dyktige unge og erfarne til våre stillinger innen økonomi, HR og teknologi. Value bygger bransjens beste arbeidsplass. Hver måned måles ansattes tilfredshet, og vi jobber hele tiden med å videreutvikle oss.

Value-03611-2
2 - ValueGroup - Andrea WEB (1)-kopi

Kontaktperson

Andrea Misje Renså

Leder for HR