<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Vesentlig.no

I 2025 blir kravene til rapportering på bærekraft skjerpet for alle større og børsnoterte selskaper i Norge. De små- og mellomstore bedriftene i Norge er foreløpig ikke omfattet direkte, men når de store skal rapportere vil de ha behov for data fra sine underleverandører, da vil også SMB markedet indirekte bli berørt av endringene i rapporteringskrav.  

Hva svarer din bedrift når en større samarbeidspartner etterspør informasjon om bærekraftsarbeid? 

Et godt råd for å komme i gang med arbeid knyttet til bærekraft er å fokusere på de områdene som gir et vesentlig bidrag på miljø, arbeidsmiljø eller samfunn. Å gjennomføre en vesentlighetsvurdering vil gi en nyttig oversikt. 

Vesentlig.no er et nytt og gratis verktøy som vil hjelpe din bedrift med å identifisere og prioritere vesentlige påvirkninger på miljø, arbeidsmiljø og samfunn. 

Verktøyet er utviklet i samarbeid mellom Stiftelsen Miljøfyrtårn og UN Global Compact Norge, med støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.

Trenger du en sparringspartner i prosessen eller ønsker du annen rådgiving knyttet til bærekraftsrapportering hører vi gjerne fra deg.  

Abonner på bloggen