<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

8 tips til bedre lønnsomhet

Å tenke på lønnsomhet i krisetider kan virke umulig, men det er viktig å alltid ha et øye på lønnsomheten - også i nedgangstider. La dette være året hvor du legger grunnlaget for å forbedre din lønnsomhet. Vi har samlet åtte tips for å hjelpe deg i gang. 

1. Gjør en grundig analyse - hvordan er situasjonen i dag? Bruk gjerne Chengs figur som utgangspunkt, og gå gjennom inntekter, kostnader, markedet, prisstrategi osv.

2. Hvilke tiltak er mest relevant for å bedre situasjonen i din virksomhet: inntektsøkning, kostnadsreduksjon, frigjøring av kapital eller noe annet?

3. Ved akutte behov for lønnsomhetsforbedring må du redusere kostnader først. Når dette er gjort, kan kostnadene øke i takt med inntektene.

4. Langsiktig lønnsomhet skapes ikke gjennom kostnadskutt. Du bør alltid se etter måter å øke prisen på.

5. Skill mellom tiltak som gir effekt på kort og lang sikt. Grunnleggende faktorer som bedriftskultur, systemer og rutiner er viktig for lønnsomheten på lang sikt, da de påvirker både kostnader og inntekter. Det kan imidlertid ta tid før man ser effekten av disse prosessene, og man må være forberedt på at slike tiltak kan gi økte kostnader i en etablerings- eller overgangsfase. Selv om det kan være vanskelig å ta denne investeringen på kort sikt, vil den gi god effekt på lang sikt.

6. Lag en plan! Planen må være tydelig og gi en oversikt over alle tiltakene som kreves, sammen med ansvarlig person og tidspunkt for når det skal følges opp.

7. Følg planen! Se jevnlig på planen og gjør nødvendige tilpasninger.

8. Involver relevante parter og kommuniser tydelig med alle involverte. På denne måten finner du gjerne de beste løsningene, samtidig som du skaper motivasjon og sikrer at alt skjer ryddig og i tråd med gjeldende regelverk.

Vil du lære mer om lønnsomhet? Se vår guide til bedre lønnsomhet her →

Abonner på bloggen