<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Blogg

På bloggen skriver ansatte i Value om tema som opptar oss. Vi deler tanker, råd, verktøy og guider. Vi samler bloggposter, tips og råd i våre nyhetsbrev. Følg oss gjerne.

Effektiv offboarding: innsikter fra årets HR-rapport

Årets HR-rapport fra Huma og Value Group viser at selskapene i snitt har en offboardingslengde på...

Jobber du systematisk for å redusere sykefraværet i virksomheten din?

SINTEF anslår at gjennomsnittskostnaden for sykefravær per dag per ansatt er 2600 kroner1. Det vil...

Oppdatering av arbeidsavtalen - er du kjent med de nye kravene?

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgiver lager en skriftlig avtale ved oppstart av alle...

HR årshjul for ledere

Som bedriftsleder er det ikke rent få ting du skal ha oversikt over. HR-oppgaver som ikke følges...

Fra studieliv til en hverdag som regnskapskonsulent

Siden oppstart i 2015 har Value hatt en sterk vekst, og i dag er vi over 150 ansatte på tvers av...

Nye regler for arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Fra 1. januar 2024 skjerpes kravene for Arbeidsmiljøutvalg (AMU), og alle virksomheter med 30 eller...

5 eller flere ansatte? 1. januar skjerpes kravet til verneombud

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at det velges et verneombud i alle virksomheter. Frem til nå har...

Oppfølging av ansatte i prøvetid

Det er blitt vanlig praksis å avtale prøvetid ved oppstart av et arbeidsforhold. Hensikten er å gi...

5 tips til medarbeidersamtalen

Å støtte medarbeidere i å nå sine personlige og faglige utviklingsmål er en viktig del av...

Slik lykkes du med onboarding av nyansatte

Mennesker og deres kompetanse er bedriftens viktigste ressurser. Derfor bør organisasjonens arbeid...

Abonner på bloggen