<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Rapporter, en hjelp til bedre beslutninger

Kan du huske da GPS ble vanlig i bil? Plutselig fant vi ut at det vi trodde var raskeste vei mellom to steder ikke var det likevel. Datamaskinen hadde beregnet en raskere vei. GPSen hjalp oss å ta bedre faktabaserte avgjørelser. 

Gode beslutninger er avhengig av flere faktorer, men det viktigste er kanskje tilgang på god informasjon som er trygg og oppdatert. Mange styrer basert på erfaring og magefølelse, det kan fort vise seg å være farlig i en verden i rask endring. Faktabaserte avgjørelser er grunnleggende viktig på alle nivåer i organisasjonen.

Hvilke tall du trenger for din bedrift avhenger selvfølgelig av hva bedriften gjør. Noen økonomiske nøkkeltall er likevel gitt, og disse tallene finnes stort sett i standardiserte månedsrapporter. Skal disse rapportene brukes som styringsinformasjon, er det ofte nyttig med hjelp til å tolke innholdet i dem. Vår erfaring er at mange har god nytte av en gjennomgang av nøkkeltall. Størst verdi gir en rapport som er tilpasset akkurat din bedrift, da kan du lettere finne relevant informasjon. Hos Value har vi gode maler, og tilbyr også skreddersøm for din bedrift. 

Gode rapporter gir bedriften et kraftig verktøy med mange bruksområder. De kan brukes til å kommunisere hva som har skjedd historisk, men også til å se på trender som kan si noe om hva som kan skje fremover. Rapporter kan brukes til å vurdere ulike scenarier samt måle seg mot konkurrenter. Ved å sette sammen data fra ulike kilder har vi nå store muligheter til å se på sammenhenger vi ikke tidligere har hatt tilgang til. Et praktisk eksempel kan være en rapport over utleieleiligheter hvor snittpriser fra markedet automatisk settes sammen med dine egne tall. Et annet eksempel er salgsdata og lagerinformasjon fra en nettbutikk kobles med regnskapsdata, med muligheter til å løpende følge utvikling og marginer på kjøpegrupper. 

Når du deler rapporter, så tenk på målgruppen. Styret i selskapet ditt er opptatt av andre ting enn kundene dine, eller dine ansatte. Om banken skal få en rapport er den kanskje opptatt av egenkapital, mens ledergruppen har fokus på omsetning. Ulike grupper har ulik interesse, men også ulik kompetanse. Uansett hvem som får rapporter av deg så er det viktig at de kan stå for seg selv, og ikke blir misforstått når de leses uten støttelitteratur.

Value har bred erfaring innenfor analyse og rapportering, og kan hjelpe deg til et bedre beslutningsgrunnlag så du kan ta kvalifiserte  avgjørelsene.

Abonner på bloggen