<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Kan kunstig intelligens hjelpe regnskapet ditt? - En ærlig vurdering

Det skrives mye om kunstig intelligens (AI), og systemleverandørene er ivrig etter å promotere AI som et del av sitt produkt. Hvordan virker det, og virker det egentlig så godt som systemleverandørene vil ha det til? Hvem er det egentlig som kan ha nytte av AI-støtte i sin fakturaflyt?

Hva er AI?

AI (kunstig intelligens) brukes i mange sammenhenger. Steder vi møter AI hver dag er f.eks Netflix og Facebook, hvor AI motoren foreslår innhold og annonser som den tror du kommer til å like. Valg du gjør, likes og linker du trykker på gir input til AI’en slik at den blir mer treffsikker neste gang.

I regnskapsmessig sammenheng benyttes AI til å effektivisere den inngående fakturaflyten. AI leser leverandører, produktlinjer og kontekst på inngående fakturaer. Den lærer på makro- og mikronivå av input og korrigeringer som gjøres, slik at sannsynligheten for at den behandler neste faktura riktig hele tiden øker.

Vår historie med AI i 2018 og hva som gikk galt da

Vi i Value ønsker å være tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi som effektiviserer både egne og kundens prosesser. Vi har egne ansatte som kontinuerlig leter etter og tester ut nye systemer, ofte med den konklusjonen at det vi allerede har fungerer bedre.

Våren 2018 gledet vi oss til å teste ut AI. Vi hadde dedikert noen av våre dyktigste medarbeidere til testingen og fått med oss noen fremoverlente kunder som ønsket å være med å ta det i bruk. Vi hadde god kontakt med programleverandøren og ble oppfordret til å gi tilbakemelding og forbedringsforslag.

Da vi satte i gang ble vi skuffet over hvor mye feil AI’en gjorde, til og med på EHF, hvor datagrunnlaget burde være enkelt å tolke. Selv om aktivering av AI gjorde at det tok 3 ganger så lang tid å behandle en faktura enn på tradisjonell måte hadde vi tro på at dette ville gå seg til etterhvert. Vi rapportere tilbake til og var i dialog med utviklerne om en rekke forbedringsforslag. Etter noen måneder med testing viste det seg at motoren ikke var satt opp til å lære av korrigeringer på bilagsnivå slik vi trodde, og vi så at veien frem til nytteverdi for våre kunder i Value var for lang. Vi valgte derfor å sette videre testing av AI på vent i 2018.

AI i 2021, fungerer det nå?

Våren 2021 satte vi igjen i gang et team for å ta i bruk AI. Vi ble raskt positivt overrasket over hvor bra tolkningen av fakturaene nå fungerte og hvor mye AI’en klarte å få riktig. AI’en lærer nå av de endringene vi gir input på og får stadig mer riktig. Det medfører at tiden vi bruker på behandling av inngående faktura på kunder med stort volum går ned.

Kundene kan godkjenne fakturaer i en app eller i et webgrensesnitt. Sammen med fakturaen du skal godkjenne får du også opp de siste fakturaene fra denne leverandøren for enkel sammenligning.

AI i 2021 har imponert og engasjert oss. Samtidig ser vi at det er mye som kunne vært enda bedre. Brukergrensesnittet kan forbedres slik at det blir mer effektivt og mer fleksibelt både for regnskapsfører og for kunde. Flere prosesser kunne vært mer fleksible og brukertilpasset for å øke effektiviteten. Vi jobber tett med leverandør av AI-motor og det jobbes kontinuerlig med å utbedre. Vi opplever at våre tilbakemeldinger tas tak i og løsningen blir stadig bedre.

Teknologien, kunnskapen til utviklerne og ressursene som er tilgjengelig har blitt vesentlig bedre siden 2018. Vi har nå stor tro på det er riktig å ta i bruk AI på stadig flere kunder.

Er AI noe for deg?

Vi tror at AI vil revolusjonere måten vi arbeider med fakturaer på. Selv om ikke alt er perfekt med hverken teknologien eller brukergrensesnittet så vil mange selskaper ha stor nytte av å ta det i bruk nå. AI’en lærer mer måned for måned når den er i bruk i ditt selskap og vil føre til effektivisering av fakturaflyten. Dess raskere du kommer i gang, dess raskere får du nytte av AI læringen.

Snakk med oss om AI!

Abonner på bloggen