<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Forskjellen på oss og andre regnskapsførere? Disse 3 tingene

FB-value

Er regnskapsføreren din på etterskudd og bistår lite med driften? Det er på tide å forvente mer.

De fleste har ganske enkle forventninger til regnskapsføreren. Så lenge regnskapet føres og lønnen kjøres, er alt i orden. Det er jo det en regnskapsfører skal og kan gjøre.

Eller?

Ikke nødvendigvis. I Value bruker vi selvsagt tid på tradisjonelle regnskapsrelaterte oppgaver, men vårt mål er å være våre kunders beste støttespiller. Og akkurat det målet har vi en unik tilnærming til.

Her er tre ting som skiller oss fra den tradisjonelle regnskapsføreren du bruker i dag:

1. Tilgang til breddekompetanse, men bare én person å forholde deg til

Gjennom året har du typisk behov for ulik type sparring på økonomiområdet. Kanskje du ønsker å få landet et godt budsjett, eller finne en bedre måte å drive inn utestående fra kunder? Eller kanskje trenger du hjelp med HR-relaterte oppgaver som sykefravær og turnover? Å drifte et selskap godt, krever at du tar på deg mange forskjellige hatter, og for de fleste er det å være ekspert på ethvert område for mye forlangt.

Løsningen er da å sette bort noen oppgaver. For mange føles det enkelt å gi regnskapet til regnskapsføreren, og overlate resten til ulike konsulenter. Dette fungerer sikkert greit for mange, men er det spesielt effektivt?

Nei, mener vi.

Som regel overlapper de ulike funksjonene i et selskap hverandre. Derfor vil du, om du velger å involvere flere ulike samarbeidspartnere, få utfordringen med å koordinere arbeid og sikre at viktig informasjon flyter effektivt mellom de ulike aktørene. Det er tidkrevende arbeid, og sitter du med prosjektlederhatten uten egentlig å ha tid til det, risikerer du kostbare feil.

Samarbeider du med oss, får du en erfaren regnskapsfører, men også tilgang til et tverrfaglig team med kompetanse innen både regnskap, lønn, pensjon, økonomirådgivning og HR. Teamet er tilgjengelig gjennom din egen dedikerte kontaktperson og gjennom én felles innboks. Når du sitter med et spørsmål eller en utfordring, tar du enkelt og greit kontakt med teamet ditt, som deretter setter rett person på saken. Denne måten å jobbe på har flere fordeler:

1. Du trenger ikke å fundere på hvem i teamet du trenger hjelp fra.

2. Du får svar, uansett hva, og forespørselen blir ikke liggende hos noen som er utilgjengelige.

3. Ikke minst får du svar kjapt – teamet har kompetansen og trenger ikke flytte fjell for å komme til bunns i problemstillingen. I Value er vi mer enn 85 dyktige medarbeidere fordelt på fem kontorer. Finner ikke teamet ditt svaret internt, stiller du sannsynligvis et svært utfordrende spørsmål.

4. Du slipper å lete etter en tredjepart for rådgivning. Det sparer deg for tid og penger.

2. Økonomer med teknologisk teft

De fleste selskaper blir stadig mer digitale. Men det å digitalisere driften er ikke alltid så lett. Det krever omstilling, nye rutiner og prosesser, og ikke minst, systemer og verktøy som faktisk fungerer med måten du og selskapet jobber på. Kanskje har du en mer kompleks situasjon der du må utvikle verktøy som skal sys sammen med øvrig infrastruktur på økonomi og administrasjon, eller en litt enklere problemstilling som kan løses ved å sette opp et helhetlig økonomisystem.

For oss er kompleksiteten av mindre betydning; vi elsker å jobbe med teknologi og har erfaring og kompetanse til å løse problemstillinger på begge sider av spekteret.

«Value har vært viktige sparringspartnere for oss med tanke på å forbedre og forenkle rutinene våre ved hjelp av teknologi. De er fleksible og har levert godt på våre høye krav til kvalitet og responstid.»
Vegard Vik, Økonomisjef, Kolonial.no

 

 

3. Et engasjement utover minstekravet

Regnskapsførere blir som oftest ikke beskyldt for å være direkte oppsøkende. Du hører som regel fra dem på gitte tidspunkt: når månedsrapporten tikker inn i innboksen eller når det er tid for å betale for arbeidet.

Når du jobber sammen med oss, ønsker vi at du skal oppleve at du samarbeider med engasjerte støttespillere som kjenner deg og din drift. Vi ønsker å jobbe tett og godt sammen med deg, slik at vi tar tak i dine utfordringer, løser opp i floker og skaper resultater som du merker på bunnlinja.

Med Value får du rett og slett en støttespiller som faktisk sier ifra hvis det er rom for forbedringer – uansett om det gjelder økonomi, digitale verktøy eller arbeidsmiljø.

Men et samarbeid går begge veier. For å sikre at du får en skikkelig god opplevelse, måler vi kundetilfredshet jevnlig gjennom såkalt Net Promoter Score (NPS), hvor du som kunde får en enkel undersøkelse å svare på. Skulle du ha forslag til forbedringer, kan du velge å ta det via våre digitale kanaler, om du foretrekker det.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss for en uforpliktende prat! Om du ønsker å se hvordan samarbeidet fungerer i praksis, kan du benytte deg av muligheten til å få en helt gratis og uforpliktende rådgivningstime.

Abonner på bloggen