<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Regnskapskontoret er i endring – dette kan du som kunde få hjelp til

DSC00738-1

Stadig flere regnskapskontorer inntar en aktiv rådgivningsrolle. Og hvorfor ikke – vi kjenner jo økonomien din bedre enn noen annen.

Regnskapskontorets rolle er i stor endring. Kompetansen er bredere og kontorene leverer andre typer tjenester enn for bare få år siden. Skiftet drives av strukturendringer i bransjen, krevende kunder og en rivende utvikling på teknologi som forenkler og gir mer automatisering.

Dette betyr ikke at regnskapsføreren er blitt overflødig, men heller at hun har muligheten til å hjelpe til med andre oppgaver, som digitalisering og effektivisering, rapportering, analyse og rådgivning.

Og når jeg sier regnskapsføreren, er det egentlig misvisende. Det er faktisk mer rett å snakke om regnskapskontoret. Der du før gjerne jobbet med en egen dedikert person, får du nå dedikerte team med tverrfaglig kompetanse som sikrer deg trygghet og kompetanse over tid. Du er altså ikke lenger prisgitt enkeltpersoner, men kontorer med høyt kunnskapsnivå.

Hvorfor er regnskapskontoret en god økonomisk rådgiver?

Hvem er bedre rustet til å gi deg økonomiske råd enn noen som kjenner økonomien din, og som i tillegg har kompetansen og kollegaene til å løse problemene sammen med deg?

Regnskapskontoret kjenner driften din, posisjonen din og hvilke prioriteringer du gjør. Siden kontoret er tett på, kan det enkelt se om du handler inn for dyrt eller fakturerer for sent, om du er for treg til å kreve inn utestående penger eller andre forhold som skaper lav effektivitet og høye kostnader. Det moderne regnskapskontoret er fremoverlent og aktivt. Det ønsker å jobbe sammen med deg for å utbedre økonomien, og ikke bare dokumentere historikk. 

Det er selvfølgelig bra for deg. Du får bedre råd fra noen som kjenner økonomien godt, og jo flere ting regnskapsføreren kan hjelpe til med, jo mindre blir behovet for revisorer og andre partnere.

Hva kan du få hjelp til?

Det finnes mange ulike tilbydere i markedet, og noen opererer (som oss) i skjæringspunktet mellom regnskap, økonomi og rådgivning.

Vi i Value tenker at regnskapskontoret bør fungere som en slags fastlege. Du bør få hjelp til å løse alle vanlige problemstillinger rundt drift og økonomi, men også få trygge anbefalinger rundt oppgaver som krever annen type spisskompetanse enn hva et tradisjonelt kontor kan tilby.

En proaktiv partner vil typisk bistå med:

Effektivisering og digitalisering av økonomiavdelingen

En god regnskapsfører kjenner dine interne prosesser godt, og bistår deg med å fjerne flaskehalser og skape flyt i økonomiavdelingen. Som del av dette bør du få hjelp til å implementere gode digitale løsninger og støtteverktøy, slik at du kan automatisere manuelle prosesser som koster deg dyrt i dag.

Nøkkeltall, rapportering og innsikt

Noen faktorer er essensielle for drift og vekst. Følger du nøkkeltall knyttet til disse faktorene, gir det deg muligheten til å prioritere og fokusere på områder som er av spesiell betydning. En god partner kjenner bransjen din og er kapabel til å definere de rette nøkkeltallene og ta frem gode, tilpassede rapporter som gjør at du får tatt pulsen på selskapets utvikling. Kontoret hjelper deg også med å tolke utviklingen i nøkkeltallene slik at du kan iverksette tiltak som du merker på bunnlinjen.    

Les også: Mer effektiv rapportering som gir bedre innsikt →

Likviditet, purring og inkasso

Et selskap uten tilstrekkelig likviditet, er et selskap uten handlingsrom. Gode betalings- og purrerutiner er svært viktige faktorer for å drive inn penger. Du vil tross alt ikke være bank for kundene dine. Gode rutiner for fakturering, purring og inkasso er ting du kan sette opp sammen med økonomipartneren.

Les mer:

Økonomisk planlegging og hjelp til budsjettering

Mange forbinder budsjettet med en slags tvangstrøye i Excel-format, men gjort riktig er et budsjett et svært nyttig verktøy for å forstå driverne i økonomien. Setter dere opp et budsjett sammen med regnskapsføreren, må dere nemlig ta helhetlig stilling til valgene dere gjør. Gjennom en slik diskusjon kan dere se om strategien, planene og handlingsrommet i  økonomien henger sammen, og om retningen selskapet har staket ut faktisk er realistisk. Budsjettet bør deretter legges inn i regnskaps- og rapporteringssystem slik at du får et bevisst forhold til utviklingen. Da kan du ta grep fortløpende og gjennomføre eventuelle endringer.

Rådgivning på personalområdet (HR)

Noen trenger bistand for å sikre at man jobber i henhold til lovverket, mens andre trenger hjelp til å drive god medarbeiderutvikling. Det finnes selvsagt konsulenter til slikt arbeid, men denne kompetansen sitter faktisk også hos flere regnskapskontorer. Neste gang du får behov for slik kompetanse, ta kontakt med regnskapsføreren og spør om råd. Det er alltid enklere å utnytte et allerede etablert forhold som kjenner deg og bransjen du opererer i, enn å bruke tid på å knytte til seg nye samarbeidspartnere.

Moms- og skatterådgivning

Dette er et område med mange spørsmål og vurderinger. Noen er kompliserte, men de fleste vurderinger bør du kunne ta i samråd med ditt regnskapskontor. Gode og riktig dokumenterte vurderinger er lønnsomt og reduserer risikoen for kjedelige overraskelser fra myndighetene.

Enkle juridiske oppgaver

Det finnes mange juridiske tjenester du ikke trenger å benytte dyre advokater til. Etablering av selskap, stiftelsesdokumenter, protokoller og enkle aksjonæravtaler er eksempler på slike tjenester som en partner på regnskap og økonomi bør kunne levere. De fleste kontorer har også partnere på tyngre juridisk ekspertise, slik at disse kan kobles på ved behov.

Guide: Dette er områdene du bør ha kontroll på som daglig leder i SMB

Abonner på bloggen