<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Få kontroll på ferieplanen!

God planlegging er en nøkkel til godt resultat - også når det kommer til ferieplanlegging! For å sikre optimal drift gjennom sommermånedene er det lurt å starte planleggingen tidlig.

De viktigste vurderingene du må gjøre i forkant av feriepengeutbetaling.

Ferieavvikling er en stor kabal som krever gode rutiner og god planlegging for å gå opp. Arbeidstakerne har krav på å vite om feriens fastsettelse senest 2 måneder før den skal avvikles, og arbeidsgivere må kartlegge om det er behov for å ta inn ferievikarer. God planlegging kan bidra til å sikre driften gjennom ferieperioden. Dette må du kjenne til når ferien skal planlegges: 

Fastsettelse av ferie 

Arbeidsgiver er pålagt å drøfte tidspunktet for ferien med den enkelte arbeidstaker, eller med vedkommendes tillitsvalgte, jf. ferieloven § 6 (1). De ansatte får ofte en frist for å melde inn ferieønsker, slik at arbeidsgiver kan forsøke å innvilge ferie etter ønske hvis dette er mulig. Merk at det er arbeidsgiver som bestemmer når ferien kan avvikles, og arbeidsgiver er ikke pålagt å ta hensyn til ønsker selv om den er pålagt å drøfte tidspunktet med arbeidstakerne. 

Den ekstra ferieuken til arbeidstakere over 60 år er et unntak fra denne regelen. Arbeidstakere over 60 år kan selv bestemme når denne ekstra ferieuken skal avvikles. Ekstraferien kan avvikles samlet, eller med en eller flere dager om gangen. 

Ferie til overs? Så mye kan overføres. 

Ferieloven gir arbeidstakere rett til å få beskjed om feriefastsettelsen så tidlig som mulig, og senest to måneder før ferien starter, så langt ikke særlige grunner er til hinder for dette. Dette gir arbeidsgiver anledning til å fravike fristen på to måneder i tilfeller der driftsmessige forhold gjør det nødvendig. 

Arbeidstaker kan kreve at 3 uker av ferien legges til hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september. Arbeidsgiver bestemmer imidlertid når i denne perioden ferien skal avvikles. Arbeidstakere som starter etter 15. august kan ikke kreve ferie hovedferieperioden. 

Last ned gratis ferieplan

 

Ferieplanlegging for nyansatte

Nyansatte må kunne dokumentere at de ikke har brukt opp ferien hos tidligere arbeidsgiver for å kunne kreve ferie hos ny arbeidsgiver. Arbeidstakere som starter innen 30. september har rett på full ferie. Starter en etter dette har en kun rett på én uke ferie, pluss eventuell avtalefestet ferie. 

Les mer om ferieloven, sykdom i ferien og permittering her!

Arbeidsgiver kan ikke pålegge arbeidstaker som ikke har opptjent feriepenger til å dekke lønnsbortfallet i ferien til å ta mer ferie enn feriepengene dekker. Arbeidstakere som ikke har opptjent feriepenger i det hele tatt har dermed rett til å motsette seg å ta ut ferie. Her skal feriepenger fra både nåværende og tidligere arbeidsgiver medregnes. 

Unngå å bli svindlet i ferien!

Abonner på bloggen