<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Vår løsning på krøll i timeføringen

Mange konsulentselskaper benytter omfattende og tunge systemer for planlegging, timeføring, fakturering og rapportering. Selv om systemene gjerne er knyttet sammen med api’er / integrasjoner blir det ofte dobbeltarbeid og manuelle prosesser.


I Value anbefaler vi kunder som lever av timer å bytte til det norskutviklede systemet Busy.no. Busy tar hånd om alle behovene til en konsulentbedrift, fra planlegging til fakturering.

Vi i Value lever selv av å selge timer og var tidlig ute med å ta i bruk Busy som vår hjelper for å holde orden i rekkene. I Busy har man full oversikt over ressursplanlegging, svært intuitiv timeføring, oversiktlig godkjenning, enkel fakturering og en god timebank som holder orden på time- og feriesaldoen til de ansatte.

I Value lot vi oss fort begeistre og anbefalte Busy.no til våre kunder. Flere store konsulenthus har latt seg imponere over hvor intuitivt og enkelt Busy får det til å bli.

Busy har gjort arbeidshverdagen enklere. Ansatte fører nå timer mer regelmessig, det er lett å ta ut rapporter og vi holder bedre oversikt”, forteller økonomi- og HR-leder i BAS Kommunikasjon, Janicke Kielland.

Et konsulentselskap er godt tjent med å holde god kontroll på lønnsomhet og progresjon hos både prosjekter og ansatte. I Value bygger vi derfor rapporter for kundene i Google Data Studio eller PowerBi med time- og prosjektdataene. Slik får prosjektledere og selskapets ledelse enkelt oversikt over både helheten og detaljene.

Prøv systemet selv! (Krever ingen innlogging eller registrering)

Ta kontakt for en uforpliktende samtale og detaljert demo for å vite mer om hva Value og Busy kan gjøre for ditt konsulentselskap.

Ta kontakt

 

Abonner på bloggen