<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Har du kontroll på de ubetalte fakturaene dine?

Visste du at hele 77 prosent av norske bedrifter har opplevd at kunder ikke har betalt for leverte varer eller tjenester? Det er ikke bare frustrerende, det kan også påvirke likviditeten og lønnsomheten til bedriften din.

Mange små og mellomstore bedrifter bruker mye tid på å følge opp ubetalte krav. Jobben blir ofte ikke gjort skikkelig, ettersom det både kan være en ressurskrevende og ubehagelig prosess for mange. De fleste ønsker gjerne å opprettholde et godt forhold til kunden og vegrer seg derfor for å adressere problemstillingen. 

Det finnes imidlertid løsninger for å gjøre denne prosessen enklere. Ved å ha gode rutiner for inndriving av forfalte fakturaer kan du få kontroll på situasjonen. Send ut en betalingspåminnelse kort tid etter forfall, og mange fakturaer vil bli betalt før du trenger å sende ut en purring. Hvis du likevel må sende ut en purring, kan det lønne seg å legge til gebyrer og forsinkelsesrenter. Ifølge en undersøkelse fra inkassobransjen vil nemlig 57 prosent av skyldnerne betale opprinnelig krav når det legges på gebyrer og renter. De fleste kunder forstår at dersom de har mottatt en vare eller tjeneste, og ikke har betalt til avtalt tid, vil det komme en purring. 

Ifølge Finanstilsynets innrapporterte inkassotall, var det i 2022 innrapportert i overkant av 2,2 millioner inkassosaker hos næringsdrivende. Det er altså ifølge Intrum en betydelig økning i saker sammenlignet med starten av koronapandemien, hvor det i 2020 var omtrent 1,4 millioner inkassosaker i Norge. Av disse ble 91 prosent løst uten at det var nødvendig med rettslig behandling. En riktig håndtering i prosessen ved utsending av purring og inkasso vil kunne bidra til å minimere antall inkassosaker med rettslig behandling ytterligere.

Value har valgt å håndtere denne prosessen ved å ta i bruk Oflow som er en integrert løsning i 24SO, og anbefaler dette videre til sine kunder. Med en webbasert løsning som Oflow kan du enkelt sette opp faste løp for innkreving av person- og bedriftskunder, samt egne rutiner for utvalgte kunder. Oflow oppdaterer satser og beløp, slik at du holder deg til lover og regler knyttet til løpedager, forsinkelsesrente og gebyr. Og det beste av alt? I purremodulen har du også mulighet til å sende fakturaen videre til inkasso og følge utviklingen i samme modul.

Oflow ha som mål å fremme helintegrerte løsninger, hvor mennesket, samarbeidet og løsningene i en sum blir vektlagt. Tørres Laumann Grønseth, daglig leder i Oflow,  ønsker på denne måten å fremme en “ja- kultur” i selskapet. Han sier blant annet at Oflow er et selskap kjent for sin profesjonalitet, teknologiske plattform og høyt kvalifiserte ansatte. Han setter videre fokus på å levere optimal flyt mellom kunde og kreditor gjennom integrerte systemer og høy kvalitet i alle ledd. 

På den måten overtar og håndterer Oflow en rekke problemstillinger slik at du kan fokusere på det som virkelig betyr noe – å drive bedriften din videre.

Les også blogginnlegget vårt, som gir deg gode fakturering tips for å sikre god likviditet, her.

Abonner på bloggen