<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Rapportering med riktig bruk av teknologi

rapportering

Alle som driver næringsvirksomhet i Norge har plikt til å rapportere ulike forhold til det offentlige. Skattemelding, årsregnskap, A-melding og MVA-melding for å nevne noen. Konsekvenser av dårlige rutiner kan gi større bøter i form av tvangsmulkter e.l. Vi i Value Group sørger for at din bedrift overholder alle viktige frister mot myndighetene. - Men vi sikter høyere. Vi har det siste året jobbet med å utarbeide en felles metodikk for å levere gode rapporter som både møter krav og gir innsikt. 

Cloud og rapportering

Økonomiansvarlig, regnskapsfører og/eller daglig leder kan normalt sett kjøre de fleste økonomirapporter rett fra regnskapssystemet. For de minste selskapene ser vi ofte at dette holder, men de fleste har behov for en eller annen form for tilpasning, for å sørge for at rapporter gir kontroll og oversikt gitt virksomhetens drift. Dette kan være rapportering på egne grupperinger av konto i regnskapet til større rapporter, som konsolidert resultat og balanse i konsern.

Value Group har lang erfaring med bruk av Google Suite og har gjennom flere år pushet grensene for å optimalisere og effektivisere rapporteringsløpet. Vi har vært innom de fleste rapporteringssystemer og har landet på, dette etter samarbeid og tilbakemeldinger fra kunder, å bruke Google Sheet i kombinasjon med rå datakraft for å levere på dette. Dette har gitt oss muligheter til å bygge alt fra raske og lettbente standardrapporter til store komplekse modeller uten tidkrevende manuelle prosesser.

Les mer: Forskjellen på oss og andre regnskapsførere? Disse 3 tingene

Metodikk og automasjon

I Value Group har vi over lang tid utarbeidet en metodikk som automatiserer dette for kunden, ved å automatisk hente normalisert regnskapsdata m.m. og pushe dette direkte inn i en ferdig satt opp rapport, eller gjør all rådata tilgjengelig rett til fingertuppene for egen analyse i Google Sheet. Raskt, enkelt, fleksibelt.

Normalisering av data handler om å ta fatt i enorme mengder data, tilpasse denne dataen til et standardisert format som forenkler valg og gjør sammenligninger mulig uten for mange tilpasninger. Dette mener vi reduserer terskelen for å bruke systemet som gjør at flere kan ta det i bruk selv, uten for mange superbrukere omkring i organisasjonen.

Rapportering i Value Group muliggjør tett samarbeid, realtime, på tvers av regnskaps-, salgs- og timerapporter i et velkjent brukergrensesnitt uten at våre kunder trenger å lære seg enda et nytt proprietært system.

Value Group bruker raw data som sitt primære rapporteringsverktøy. 

Mer om raw kan du lese om her

Målet med dette har vært å oppnå høy kundetilfredshet, kvalitet i rapportering og effektivitet i arbeidet, noe vi ser resultat av i vår løpende kundetilfredshetscore (NPS).

 

Flere datakilder

En svakhet vi ser i mange regnskap- og rapporteringsverktøy er å koble på eksterne datakilder utover regnskap og hovedbok, for eksempel timedata og salgsdata.

Gjennom raw har vi muligheten til å tilby andre datakilder direkte i Google Sheet (eller andre BI-løsninger) som gir bredde i data våre kunder kan analysere eller rapportere på. Typisk ser vi behov for dette blant våre retail-kunder samt konsulentbedrifter som har store mengder salgs- eller timedata de ønsker å kombinere med regnskapsdata.

Budsjett/Prognose

Mange av våre kunder bruker budsjett og prognoser som styringsverktøy for å planlegge tid. Hvordan dette gjøres, avhenger av kundens størrelse og natur, men fellesnevneren er ofte Excel/Google Sheet.

Google Sheet gjør det mulig å koble sammen flere sheets i form av undersheets og topsheets. Kombinert med automatisk overføring av regnskapsdata har det kanskje aldri vært lettere å jobbe med disse prosessene enn nå. Alt foregår i Cloud med sikker rettighetsstyring på rapport-, mappe- og sheetnivå.

Vi i Value Group har i flere sammenhenger satt opp budsjettprosesser for små og store kunder, fra enkle til komplekse modeller tilpasset brukere. Du som kunde kan koble oss av og på etter behov for å komme frem til en prosess som virker for dere, uten å sende en eneste fil på mail.

Rapportering 2.0

Vi tar rapportering på alvor og mener at kunden fortjener å få noe som gir oversikt og innsikt, ser presentabelt ut, kjøres raskt samt gir mulighet for tilpasning. 

Value vil også fremover satse på god kvalitet i rapporteringen. Vi jobber tett på kundene våre og tar alltid imot innspill til forbedringer.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi sammen kan skape bedre og mer effektive rapporter og rutiner for din bedrift.

 

Abonner på bloggen