<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Blogg

På bloggen skriver ansatte i Value om tema som opptar oss. Vi deler tanker, råd, verktøy og guider. Vi samler bloggposter, tips og råd i våre nyhetsbrev. Følg oss gjerne.

Spare ferien til neste år? Så mange dager kan overføres

Arbeidsgiver plikter å sørge for at alle arbeidstakere avvikler ferie hvert år, og arbeidstaker...

Ferietrekk

Når du skal betale ut feriepenger er det flere vurderinger og avklaringer det er smart å ha på...

Ferieloven og ferieavvikling

Alle arbeidstakere har etter ferieloven rett til 25 dager ferie. Ansatte har krav på 3 uker...

Få kontroll på ferieplanen!

God planlegging er en nøkkel til godt resultat - også når det kommer til ferieplanlegging! For å...

Fem kjappe med Frida og Ingvild

Frida Isaksen og Ingvild Haugstvedt var begge ferdig utdannet ved Universitetet i Agder i 2019. I...

Hjemmekontor og nye skatteregler

Som følge av koronautbruddet i mars har bruken av hjemmekontor hatt en betydelig økning over hele...

Unngå de vanligste feilkildene ved rekruttering

Det er en godt dokumentert sammenheng mellom bruk av gode rekrutteringsmetoder og økonomisk gevinst...

Slik lykkes du med onboarding av nyansatte!

Arbeid med å ansette nye medarbeidere er en tidkrevende og kostbar prosess. Når du finner dyktige...

FB-medarbeidere-2

Det koster å miste medarbeidere – slik unngår du uønskede oppsigelser

Dyktige ansatte vil søke nye utfordringer fra tid til annen, men både arbeidsmiljøet og bunnlinjen...

Hvordan skape en engasjert og lønnsom bedriftskultur?

Høy medarbeidertilfredshet fører til økt produktivitet, lavere turnover, lavere sykefravær og...

Abonner på bloggen