<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Blogg

På bloggen skriver ansatte i Value om tema som opptar oss. Vi deler tanker, råd, verktøy og guider. Vi samler bloggposter, tips og råd i våre nyhetsbrev. Følg oss gjerne.

Feriepenger og ferietrekk

Alle arbeidstakere har etter ferieloven rett til 25 feriedager. En arbeidsuke regnes vanligvis som...

Verdien i oppdaterte arbeidsavtaler

I starten av et arbeidsforhold skal det alltid inngås en skriftlig arbeidsavtale. Spol 10 år og en...

Har du ansatte med feriedager til gode? Så mange dager kan overføres til neste ferieår.

Arbeidsgiver plikter å sørge for at alle arbeidstakere avvikler ferie hvert år, og arbeidstaker...

Unngå de vanligste feilkildene ved rekruttering

Det er en godt dokumentert sammenheng mellom bruk av gode rekrutteringsmetoder og økonomisk gevinst...

Tips for å lykkes på HR-området uten en dedikert HR-avdeling

HR handler om å utvikle og ivareta de menneskelige ressursene på arbeidsplassen. Det er et...

Få kontroll på ferieplanen!

God planlegging er en nøkkel til godt resultat - også når det kommer til ferieplanlegging. For å...

Ferieloven og ferieavvikling

Alle arbeidstakere har etter ferieloven rett til minst 25 virkedager ferie hvert år, det vil si 4...

Fem kjappe med Frida og Ingvild

Frida Isaksen og Ingvild Haugstvedt var begge ferdig utdannet ved Universitetet i Agder i 2019. I...

Hjemmekontor og nye skatteregler

Som følge av koronautbruddet i mars har bruken av hjemmekontor hatt en betydelig økning over hele...

Slik lykkes du med onboarding av nyansatte!

Arbeid med å ansette nye medarbeidere er en tidkrevende og kostbar prosess. Når du finner dyktige...

FB-medarbeidere-2

Det koster å miste medarbeidere – slik unngår du uønskede oppsigelser

Dyktige ansatte vil søke nye utfordringer fra tid til annen, men både arbeidsmiljøet og bunnlinjen...

Abonner på bloggen