<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Personal-administrasjon

Ledelse og forvaltning av ansatte innebærer mer enn å betale lønn. Som leder forventes det at du skal holde kontroll på det juridiske, forsikringer, pensjonsordninger, arbeidskontrakter og mye mer. Dette er arbeidsområder som krever tid, og noen ganger fagkompetanse. Vi hjelper deg å få orden struktur på alt administrativt, slik at du kan fokusere på kjernevirksomhet.

trent-erwin-UgA3Xvi3SkA-unsplash-2

Vår filosofi

HR-området omfatter en rekke ansvarområder, som spenner fra å sette retning for organisasjonens kultur og menneskelige ressurser til å håndtere personaladministrative oppgaver som lønn, kontrakter, pensjon og vedlikehold av andre viktige registre. 

I Value People skiller vi ikke mellom strategiske og administrative oppgaver; vi tar hånd om det som betyr mest for deg og din organisasjon.

Hva jobber vi med innenfor Personaladministrasjon?

Vi hjelper deg å få orden på hygienefaktorer og bedre struktur på alt administrativt, slik at du kan fokusere på kjernevirksomhet. 


Kontroll på arbeidsavtaler 

I starten av et arbeidsforhold skal det alltid inngås en skriftlig arbeidsavtale. Arbeidsavtaler inneholder sensitive opplysninger og skal lagres på en trygg og sikker måte, hvor leder og den ansatte har tilgang. Vi hjelper deg med malverk på avtaler som er i henhold til norsk lovgivning, til stillinger på alle nivåer i organisasjonen. 

Den skriftlige avtalen er selve fundamentet til arbeidsforholdet, og må holdes oppdatert gjennom hele arbeidsforholdet. Ved endringer i avtalen skal det utarbeides en ny avtale eller lages et tillegg til avtalen som beskriver de aktuelle endringene, og dokumentasjonen må være på plass innen en måned etter at endringen trådte i kraft. 

 
Personalhåndbok

Personalhåndboken er som en slags bruksanvisning for ansatte i en bedrift. Den gir en fullstendig oversikt over hvilke rutiner, regler og goder som er gjeldende i bedriften. En godt strukturert personalhåndbok gjør det enkelt for ledere og ansatte å få oversikt over gjeldende ordninger, og færre spørsmål sendes til leder og administrasjon. Du sparer også tid når du med jevne mellomrom må oppdatere gjeldende lovverk, rutiner og vilkår for avtaler. 

Er det på tide å oppdatere personalhåndboken, eller ønsker du hjelp til å komme i gang? Våre rådgivere hjelper deg i gang, sikrer god struktur og at rutiner er i henhold til lovverk. 

 
Kaospilot

Vi vet av erfaring at personaladministrasjon kan føles overveldende, spesielt i tider med rask vekst der nye behov for systemer og struktur stadig dukker opp. Å gjenopprette kontroll over dataene etter flere år med ulike praksiser kan være en utfordrende oppgave. Enten du trenger hjelp til å rydde opp, etablere gode rutiner for oppfølging av de ansatte, eller kanskje noen som kan veilede deg i å utarbeide en plan for internkontroll, så er våre rådgivere klare til å bistå deg. Du får tilgang til støtte, verdifulle råd og kapasitet i den grad du trenger det.

 

2 - ValueGroup - Andrea WEB (1)-kopi

Kontaktperson

Andrea Misje Renså

Rådgiver