<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Talent Management

Value People bistår deg ved å utvikle gode prosesser og rutiner, slik at du tilegner deg de beste kandidatene, beholder kritisk kompetanse i virksomheten og tar vare på de ansatte.

samsung-uk-ylU-b7pcgpY-unsplash

Vår filosofi

Flere virksomheter opplever i dag høy konkurranse og utfordringer med å tiltrekke seg gode kandidater og utvikle og beholde flinke folk. I Value People tror vi det ligger et konkurransefortrinn i en helhetlig strategi, gode prosesser og rutiner. Vi vet at en strategisk og systematisk tilnærming til Talent Management kan støtte virksomheter i kampen om talentene og bidra til bærekraftig vekst.

Hvorfor Talent Management?

En virksomhets største ressurs er folka som jobber der! Deres bidrag, engasjement og prestasjoner legger grunnlaget for virksomhetens måloppnåelse og suksess. Samtidig opplever virksomheter i dag stor konkurranse rundt å tiltrekke seg og beholde flinke folk. Dermed blir det stadig viktigere å utvikle arbeidsplasser og ledere som har fokus på ansattes velvære, utvikling og mestring. En strategisk og systematisk tilnærming til dette kan bygge en attraktiv arbeidsplass som gir virksomheten et konkurransefortrinn.  

Hva er så Talent Management? Talent Management viser til alle prosessene som har som hensikt å identifisere, rekruttere, integrere, utvikle og beholde de rette folka. Her er det flere prosesser som inngår, blant annet: employer branding, rekruttering, preboarding, onboarding, ansattutvikling og offboarding. 

En Talent Management prosess fra A-Å omhandler hele reisen fra en ansatt først kommer i kontakt med virksomheten i forbindelse med et potensielt arbeidshold, til den slutter og forlater virksomheten. Å ha gode prosesser, rutiner og verktøy for Talent Management øker sannsynligheten for at virksomheten oppnår flere ting:

1) Sikrer at en tiltrekker seg de riktige folka og gjør gode vurderinger i forbindelse med intervju og kandidatutvelgelse.
2) Sikrer effektive arbeidsprosesser og sømløs overgang til et nytt arbeidsforhold og arbeidsplass.
3) Sikrer engasjement, utvikling og mestring fra første arbeidsdag til slutt.
4) Sikrer en attraktiv arbeidsplass folk ønsker å søke seg til.
5) Sikrer profesjonell håndtering, inntrykk og et positivt bedriftsomdømme. 

Hva kan vi bistå med?

Rådgiverne i Value People bistår gjerne din virksomhet med å skreddersy en Talent Management strategi, prosess og rutiner, i tråd med virksomhetens mål, visjon og strategi. Vi bistår også inn i enkelte deler av Talent Management som: rekruttering, intervju og kandiatutvelgelse, onboarding, ansattutvikling og offboarding. Trenger du et godt HRM system som støtter opp under dine Talent Management prosesser og rutiner? Vi hjelper deg å finne systemet som passer dine behov. Sammen jobber vi for at din virksomhet stiller med et konkurransefortrinn i kampen om talentene, samt utvikler og tar vare på folka dine. 

2 - ValueGroup - Andrea WEB (1)-kopi

Kontaktperson

Andrea Misje Renså

Rådgiver