<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Vi kan teknologi- og oppstartsbedrifter!

Noe av det viktigste en bedrift i vekst gjør, er å ha kontroll på likviditet, finansiering og generelt god oversikt på økonomiområdet. Vi i Value har fulgt mange raskt voksende selskaper - typisk innenfor teknologiområdet - og følger gjerne flere.

I Value kan vi de ledende plattformene og våre teknologer hjelper deg med å få på plass gode integrasjoner slik at data flyter sømløst mellom nettbutikk, betalingsløsninger, bank og regnskap. Vi har gode rapportformater som vi tilpasser din drift. Dette skaper oversikten og innsikten du trenger. Våre rådgivere kan støtte deg i viktige beslutninger og gi løpende råd - i den utstrekningen du ønsker.

Vi bistår gjerne også deg!

Skjermbilde 2022-11-05 kl. 09.34.10

Kontaktperson

Bård Hemnes

Daglig leder, Oslo
Dag Manneråk

Kontaktperson

Dag Manneråk

Salg