<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Vi kan små bedrifter!

Value har egne team og ansatte som kun jobber med mindre selskaper. Vi har tilpasset metodikk for å jobbe effektivt sammen med deg i enkle og gode nettbaserte systemer.

Som liten bedrift er det ofte krevende å finne tid til å sikre god økonomistyring. Vi i Value vet dette og bistår deg med alt det lovpålagte til en lav kostnad. I tillegg kan vi tilby praktisk bistand og gode råd på tvers av regnskap, lønn og HR.

Vi jobber sammen med deg i de enkle nettbaserte økonomisystemene Power Office, Tripletex og 24SevenOffice. 

Value har utviklet et eget rapportertingssystem som henter data fra regnskapet og andre kilder. Vi setter opp enkle rapporter i Google Sheets som gir deg enkel tilgang til regnskap og innsikt uten at det påløper høye kostnader. 

Dag Manneråk

Kontaktperson

Dag Manneråk

Salg