<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Vi kan varehandel!

Value har egne team og ansatte som kun jobber med kunder innen varehandel. Vi har gode standard bransjeoppsett og kan bistå deg på tvers av økonomi, regnskap, lønn og HR

I Value kan vi de ledende plattformene i bransjen og våre teknologer hjelper deg med å få på plass gode integrasjoner slik at data flyter sømløst mellom nettbutikk, betalingsløsninger, bank og regnskap. Vi har gode rapportformater for bransjen som vi tilpasser din drift. Dette skaper oversikten og innsikten du trenger. Våre rådgivere kan støtte deg i viktige beslutninger og gi løpende råd - i den utstrekningen du ønsker.

Vi bistår gjerne også deg!

Skjermbilde 2022-11-05 kl. 09.34.10

Kontaktperson

Bård Hemnes

Daglig leder, Oslo
Dag Manneråk

Kontaktperson

Dag Manneråk

Salg