<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Regnskap og lønn

Vi tar oss av regnskap, lønn og rådgir deg på økonomiområdet. Når du trenger det. I Value får du ett kontaktpunkt, én innboks og fagfolk som kan din bransje. Vi benytter effektiv skybasert teknologi i alle våre prosesser. Vi benytter regnskapssystemene 24SevenOffice, Tripletex og PowerOffice GO.

Color=Multi, Type=Economics, Device=Desktop

Vi kan hjelpe deg med

Regnskap

Vi jobber effektivt med løpende bokføring og bistår deg med fakturering, purring/likviditet og forbedring av rutiner. Vi rapporterer månedsvis eller etter perioder som passer din drift. Vi bistår deg med ligningspapirer, årsregnskap og aksjonærregister.

Vi jobber effektivt med løpende bokføring og bistår deg med fakturering, purring/likviditet og forbedring av rutiner. Vi rapporterer månedsvis eller etter perioder som passer din drift. Vi bistår deg med ligningspapirer, årsregnskap og aksjonærregister.

Lønn

Vi sørger for at alt på lønnsområdet løper som det skal for deg og dine ansatte. Månedlig lønnskjøring, rapportering A-melding, lønnsstatistikk til SSB, bistand til krav om refusjon av sykepenger, remittering av lønn, skatt og avgifter.

Vi sørger for at alt på lønnsområdet løper som det skal for deg og dine ansatte. Månedlig lønnskjøring, rapportering A-melding, lønnsstatistikk til SSB, bistand til krav om refusjon av sykepenger, remittering av lønn, skatt og avgifter.

Gode, praktiske råd

Vi er din høyre hånd på økonomiområdet. Våre bransjeteam har rådgivere som kjenner dine problemstillinger og gir deg praktiske, lønnsomme råd. Trenger du spesialkompetanse drar vi nytten av bredden i Value, eller kobler på eksterne krefter ved behov.

Vi gir deg gjerne et prisestimat.

Skjermbilde 2022-11-05 kl. 09.30.37

Kontaktperson

Dag Manneråk

Salg