<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Rådgivning

Vi rådgir deg på økonomiområdet og innenfor HR og teknologi. Vi har erfarne rådgivere med høy bransjeforståelse som raskt setter oss inn i dine problemstillinger og skaper verdi. Våre rådgivere jobber tett sammen med regnskap og lønn, så er du kunde av oss på disse områdene får du et koordinert team med blikk for helheten.

Color=Multi, Type=Team, Device=Desktop

Vi kan hjelpe deg med

Analyse og rapportering

Vi hjelper med verktøy for beslutningsstøtte gjennom å utvikle og skreddersy rapporter for din bransje. Våre systemer hjelper deg å se sammenhenger og følge viktige nøkkeltall. Vi finner beste måte for å gjøre disse tilgjengelige for deg og dine ledere.

Økonomisjef og controller

Vi kan støtte deg gjennom innleie av kompetanse. Det kan være som innleid økonomisjef, controller eller andre funksjoner i økonomiavdelingen. Vi definerer dine behov sammen og matcher med rådgiver eller team som leverer det du trenger. Vi kan også dekke roller i mindre brøker (10-20%).

Vi kan støtte deg gjennom innleie av kompetanse. Det kan være som innleid økonomisjef, controller eller andre funksjoner i økonomiavdelingen. Vi definerer dine behov sammen og matcher med rådgiver eller team som leverer det du trenger. Vi kan også dekke roller i mindre brøker (10-20%).

Annen økonomirådgivning

Vi bistår ved verdivurdering, emisjoner, omstrukturering, gjeldskonvertering, fusjon/fisjon, avvikling eller andre oppgaver hvor du har behov for eksterne utenfor den daglige driften. Vi har erfarne konsulenter med variert faglig bakgrunn som raskt setter seg inn i din problemstilling.

Vi bistår ved verdivurdering, emisjoner, omstrukturering, gjeldskonvertering, fusjon/fisjon, avvikling eller andre oppgaver hvor du har behov for eksterne utenfor den daglige driften. Vi har erfarne konsulenter med variert faglig bakgrunn som raskt setter seg inn i din problemstilling.

Implementering og rutiner

Vi hjelper deg med å implementere økonomi- og lønnssystem og med å skape gode rutiner i din økonomiavdelingen. Vi kan lede prosessene hos deg og sørge for at ditt selskap jobber effektivt internt og sammen med de dere eventuelt benytter eksternt.

Vi hjelper deg med å implementere økonomi- og lønnssystem og med å skape gode rutiner i din økonomiavdelingen. Vi kan lede prosessene hos deg og sørge for at ditt selskap jobber effektivt internt og sammen med de dere eventuelt benytter eksternt.

HR og lederstøtte

Du får struktur på HR-arbeidet. Vi bistår ifm ansettelsesprosesser, kontrakter, onboarding, pensjon, forsikring, utviklingssamtaler, valg av HR-system og mye mer. Vi jobber gjerne i fast rolle ute hos deg og din bedrift, i den stillingsbrøken du trenger. 

Teknologi

Vi hjelper deg å velge og implementere systemer innenfor økonomi og HR. Vi jobber for en infrastruktur der alle komponenter skaper en effektiv helhet som muliggjør høy grad av automatisering og skalering. Vi hjelper deg også med valg og implementering av rapporteringsverktøy.

Vi gir deg gjerne et prisestimat

Skjermbilde 2022-11-05 kl. 09.30.37

Kontaktperson

Dag Manneråk

Salg