<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Slik lykkes du med onboarding av nyansatte!

Studier har vist at det er 69% større sannsynlighet for at en ansatt som deltar i et organisert onboardingsprogram blir værende i virksomheten opp til tre år, enn en ansatt som ikke deltok i et slikt program. Med vår gratis sjekkliste får du en mal som du kan bruke for å komme i gang med et mer organisert onboardingsprogram. Fyll inn navn og e-post i de åpne feltene og klikk "last ned" for å få tilgang. 

Hvem er Value?

Value er din beste støttespiller. Sammen skaper vi bedre lønnsomhet i din bedrift.

Vi kan hjelpe deg med regnskap, lønn og HR, så du kan fokusere på det du er god på. Med tverrfaglige leveranser, moderne systemer og bruk av moderne teknologi sørger vi for høy effektivitet og høy grad av automatisering.

Vi rådgir og bistår med implementering slik at du får oversikt og kontroll på økonomiområdet. Utbedring av likviditet, kostnadskutt eller effektivisering. Du vil møte rådgivere med ledererfaring, helhetlig blikk og god innsikt i forretning.