<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Guide: Dette er områdene du bør ha kontroll på som daglig leder i SMB

smb-guide--1

Hvorfor har vi skrevet denne guiden?

Enten det er budsjettering, sykefravær eller kundetilfredshet: Det kan være en utfordring å følge med på et bredt spekter av områder og nøkkeltall. Derfor har vi laget en guide over de tingene vi mener du bør følge ekstra godt med på. 

Er den relevant for deg?

Guiden er tiltenkt daglige ledere i små og mellomstore bedrifter, som ønsker bedre kontroll på nøkkeltall og kjerneoppgaver i driften. Hvis du har vurdert å bruke smarte verktøy for å få innsikt i kunder, medarbeidere og økonomi, men er usikker på hvordan du skal gå frem, er denne guiden for deg.