<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">
– Konsulentene fra Value er ekstremt profesjonelle og faglig sterke. De har kommet raskt på plass og skaper tillit i organisasjonen.
Eva Hartveld Endre
Leder Organisasjon, Ledelse og Kultur
Sbanken

Sbanken

Historien om Sbanken er et aldri så lite eventyr; fra begynnelsen som en bitteliten utfordrer og Norges første heldigitale bank til der de er i dag. Fra en egentlig ganske vill idé, via hårete mål og stor entusiasme, til en fullskala bank med 350 ansatte og nærmere 500 000 kunder.  

Siden begynnelsen har hovedfokuset vært fornøyde kunder, noe som har resultert i at Sbanken har blitt stemt frem som banken med Norges mest fornøyde kunder gjennom Norsk Kundebarometer 21 ganger på rad. 

I 2022 startet Sbanken en større omstillingsprosess da banken skal fusjoneres med DNB. Det oppstod da et behov for økt kapasitet på HR-området.  Eva Hartveld Endre, leder for organisasjon, lederskap og kultur i Sbanken, forteller at det i forbindelse med en krevende omstillingsprosess i bedriften har vært kritisk å få inn noen som forstår hva som trengs og som kjapt kan sette seg inn i oppgaver. Ifølge Eva har konsulentene fra Value levert fra første dag. 

- Konsulentene fra Value er ekstremt profesjonelle og faglig sterke. De har kommet raskt på plass og skaper tillit i organisasjonen. De har faglig integritet og har raskt opparbeidet seg en forståelse av organisasjonen – selv de tingene som må leses mellom linjene, sier Hartveld Endre.

Values oppdrag i Sbanken er todelt, og flere konsulenter er involvert. De bidrar med både operativ og strategisk HR:

  • HR-operativ bistår med personaladministrativ støtte gjennom blant annet kartlegging av organisasjonen, bistand på medarbeiderundersøkelser, prosjektarbeid knyttet til omstilling, utbedring av rutiner og fasilitering av oppfølgingssamtaler.

  • Strategisk HR-lead inngår som del av ledergruppen til organisasjon, lederskap og kultur og som støtte for ledergruppen for enhet Spare i organisasjons-, medarbeider- og kulturutvikling. 

Value har tett oppfølging med ledergruppen i omstillingsprosessen og bidrar med faglig innhold til felles ledersamlinger for alle ledere i Sbanken.

2 - ValueGroup - Andrea WEB-kopi

Kontaktperson

Andrea Misje Renså

Leder HR