<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">
- Value har vært en viktig sparringpartner for oss med tanke på å forbedre og forenkle rutinene våre ved hjelp av smart bruk av teknologi. De er fleksible og har levert godt på våre høye krav til kvalitet og responstid.
Vegard Vik
Økonomisjef, Oda

Oda

Om Oda

Oda er Norges største dagligvareselskap på nett. Selskapet har i dag over 100 ansatte og opplever en formidabel vekst. Oda ble startet i 2013 av et ungt, teknologidrevet og ambisiøst team som var lei av å gå i butikken og ønsket å utnytte de teknologiske mulighetene for å gjøre hverdagene dine enklere.

Value og Oda

Oda er i likhet med Value i en tradisjonell bransje. Begge selskapene ønsker å benytte teknologi til å forbedre kundeopplevelsen. Vi har dermed hatt en gjensidig god kommunikasjon og forståelse for måten å jobbe på.

oda

Ut over løpende regnskapsføring, har Value bistått oss på andre områder, eksempelvis ved at selskapets forsystem kommuniserer med regnskapssystemet.

Det å etablere rapporteringsrutiner som gir selskapet en reell verdi og et godt beslutningsgrunnlag, er en prioritert oppgave. Value har etablert en rapporteringsstruktur som forenkler rapporteringen, og gir størst fokus på nøkkeltallene som er sentrale og viktigst for oss i Oda. Dette har vært et viktig bidrag til bedre forutsetninger for å ta gode beslutninger videre i fremtiden.

Det har vært lærerikt og spennende å jobbe sammen så langt, og vi ser fram til videre godt samarbeid.

 

Dag Hubspot

Kontaktperson

Dag Manneråk

Salg