<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">
- Value er den beste eksterne regnskapsføreren jeg noen gang har jobbet med. Gjennom Value har vi fått samarbeide med konsulenter og rådgivere som forstår oss, er proaktive og hjelpsomme
Daniel Drangsholt
CFO, Nettbil

Nettbil

Om Nettbil

Nettbil er en tjeneste som lar deg selge bilen din trygt, raskt og enkelt via en budrunde med forhandlere. Over 1300 forhandlere konkurrerer om å gi deg en best mulig pris, du får solgt bilen i løpet av 1-2 virkedager, og du har ingen reklamasjonsansvar i etterkant! Nettbil startet opp i 2017, og har vokst raskt siden den gang. I dag har Nettbil solgt over 10.000 biler, og er etablert både i Norge og Sverige med ca. 40 ansatte

Value og Nettbil

Value har vært med Nettbil så og si fra starten, og har vært til stor hjelp for oss i oppstarts- og vekstfasen. Value fungerer som en forlengelse av organisasjonen, og vi har konsulenter og rådgivere der som er serviceinnstilt og står på for å levere en tjeneste av høy kvalitet. 

Value hjelper oss hovedsakelig med løpende regnskap, rapportering og lønn. Vi har et godt samarbeid og tett dialog rundt fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver. Konsulentene i Value er dyktige og hjelpsomme. De forstår våre behov, er proaktive og kommer med innspill og forslag til hvordan vi kan forbedre og effektivisere våre rutiner. 

Dag Hubspot

Kontaktperson

Dag Manneråk

Salg