<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Vi kan konsulentbransjen!

Value har egne team og ansatte som kun jobber med konsulentselskaper og timeførende bedrifter. Vi har gode standard bransjeoppsett og kan bistå deg på tvers av økonomi, regnskap, lønn og HR

Det viktigste for en tjenesteytende bedrift er å ha god oversikt over prosjekter, timefangst og fakturering. Value har bistått konsulentselskap med å etablere en god økonomifunksjon over flere år, og har jobbet sammen med våre kunder for å utvikle gode styringsverktøy som selskapet benytter i sin daglige drift.

I Value har vi et eget team som utelukkende jobber med tjenesteytende bedrifter, og som kan bistå på regnskap, lønn og prosjektstyring. Fordelen med dette er at vi kjenner hvilke drivere det er viktig å ha kontroll på.

Som partner hjelper vi deg med å finne gode verktøy som har god samhandling mellom timer, prosjektstyring, fakturering og regnskap. 

Det er særdeles viktig at slike systemer er integrert for å unngå manuelle prosesser. I tillegg er det viktig å ha gode styringsdata underveis for å ha kontroll på prosjektene.

Value har utviklet et eget rapportertingssystem som henter data fra ulike kilder som settes sammen i gode prosjektrapporter.

Martin Vikesland

Kontaktperson

Martin Vikesland

Daglig leder, Value Group
Dag Manneråk

Kontaktperson

Dag Manneråk

Salg