<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Gratis kalkulator: Slik påvirker timepris, faktureringsgrad og sykefravær lønnsomheten i din bedrift

FB-faktureringsgrad-1

Se hvordan du kan forbedre selskapets lønnsomhet

God lønnsomhet i konsulentselskaper påvirkes i stor grad av nøkkeltall som timepris og faktureringsgrad. Dårlig kontroll på spesielt sistnevnte kan fort bety spikeren i kista.

I denne kalkulatoren lar vi deg leke litt med dine egne tall og se hvordan endringer i timepris, faktureringsgrad og sykefravær slår ut i en økning eller reduksjon i selskapets inntekter i løpet av et år.

Fyll ut skjemaet under for å komme til kalkulatoren.