<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Har du kontroll på HR-området? Prøv vår HR-kartlegger

HR handler om å forvalte, ivareta og utvikle menneskelige ressurser på en effektiv måte. Vi vet at en strukturert og strategisk tilnærming til HR gir målbare resultater for virksomheten.

For små- og mellomstore bedrifter som ikke har en dedikert HR-ansatt kan det å navigere innenfor HR-området være en utfordrende oppgave. Det er mye man skal ha kontroll på, og regler man skal kjenne til. Det kan være vanskelig å vite hvor man skal starte og hva man bør prioritere av tiltak.

For å hjelpe deg i gang har vi utviklet et gratis verktøy som kartlegger HR-området i din bedrift. Gjennom kartleggeren får du oversikt over områder som er lovpålagt eller anbefalt å ha orden på. 


Hvordan fungerer HR Kartleggeren?

  1. Gjennomfør vår HR-kartlegger. Det tar ca 7 minutter.

  2. Når du sender inn ditt svar, vil du få tilsendt en rapport på e-post som inneholder en kort oppsummering av dine resultater.

  3. Ønsker du en utfyllende rapport og gjennomgang med en av våre rådgivere? Vi tar gjerne en prat og hjelper dere i gang. 

 

Kartlegg HR-området i din bedrift →