<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Endring, omstilling og nedbemanning

I Value People har vi kompetansen til å bistå deg i endringsprosesser og i permittering og nedbemanning.

christina-wocintechchat-com-eF7HN40WbAQ-unsplash

Vår filosofi

Alle virksomheter går gjennom faser av vekst, utfordringer og omstilling. Det finnes mye litteratur, forskning, artikler og råd rundt hvordan endringsprosesser bør legges opp, hvordan en bør lede og ulike fallgruver en bør unngå. I Value People tror vi ikke at det finnes én god generell løsning som passer alle. Enhver virksomhet har sin egen unike sammensetning av folk, kultur, ledelse, visjon, mål, utfordringer og muligheter. Det må derfor tas ulike hensyn og vurderinger for hver enkelt virksomhet. Gjennom grundig kartlegging, innsikt i virksomheten og kunnskap rundt hva som skjer i en endringsprosess og hvordan det kommer til uttrykk, kan vi skreddersy prosesser og løsninger, som møter din virksomhets behov, utfordringer og muligheter. 

Hvorfor endring og omstilling?

De fleste bedrifter og organisasjoner er utsatt for høy konkurranse, digitalisering, høye kostnader og krav til effektivisering og bærekraftighet. For å opprettholde en konkurransedyktig posisjon er det essensielt at virksomheter evner å omstille, endre eller nedbemanne effektivt for å møte eksterne og interne krav.

Å lede gjennom endring er derimot ingen enkel sak. Det er en spesielt krevende oppgave og stort ansvar å bære. Når en skal lede gjennom endring vil en således kunne oppleve å stå litt i spagat. En må å tåle usikkerheten det innebærer og være beredt uforutsette hendelser, samtidig som en klarer å skape en form for stabilitet og forutsigbarhet. En må opptre som en proaktiv endringsagent, kommunisere tydelig, bygge en positiv visjon, og skape endringsvilje og engasjement hos ansatte, samtidig som en gir rom for og håndterer motstand, stress, bekymringer, opplevelser av tap og utfordringer knyttet til endringen. Alt i alt er det både ulike og motstridende problemstillinger og hensyn en må ta stilling til hver dag, både før, under og etter en endringsprosess. Å finne en god balanse og håndtere alt det endring innebærer er dermed krevende. 

Hva kan vi bistå med?

Er du usikker på behovet for endring, omstilling, nedbemanning eller permittering? Eller skal dere kanskje i gang med endringsprosesser? I Value People vet vi at det kan være nyttig å ha en partner å sparre med. Våre erfarne og kunnskapsrike rådgivere diskuterer både muligheter og utfordringer med deg. Vi kan blant annet bistå med veiledning og lederstøtte under endring, legge opp solide endringsprosesser fra A-Å, bistå under fusjon, følge opp ansatte under endring, og aktivt håndtere motstand og bygge endringsvilje. Vi bistår også inn i nedbemanningsprosesser og ved permittering, både operativt og som en strategisk sparringspartner. 

2 - ValueGroup - Andrea WEB (1)-kopi

Kontaktperson

Andrea Misje Renså

Rådgiver