<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Vi kan eiendom!

Value har egne team og ansatte som kun jobber med kunder innen eiendom. Vi har gode standard bransjeoppsett og kan bistå deg på tvers av økonomi, regnskap, lønn og HR

Enten du driver eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling, eller er eiendomsentreprenør vil Value være en god støttespiller for din bedrift.Som fageksperter kan vi skape en god struktur og sørge for at du har solide fagpersoner som kan bransjen din.

Eiendom er den største bransjespesialiseringen i Value. Vi kjenner bransjen godt og vet hvilke faktorer som er sentrale. Vi har god erfaring med bransjesystemer og har integrert disse mot regnskapsysstem vi vet fungerer godt innenfor eiendom. 

Vi har videre utviklet gode bransjerapporter som hjelper din bedrift med å få nøyaktig oversikt over  bl.a. felleskostnader og eiendomstilpasninger.  Ønsker du en rådgiver å sparre med bidrar vi gjerne med gode råd og diskusjoner som skaper en enda bedre drift. 

Vi bistår gjerne også deg!

Skjermbilde 2022-11-05 kl. 09.34.10

Kontaktperson

Bård Hemnes

Daglig leder, Oslo
Dag Manneråk

Kontaktperson

Dag Manneråk

Salg