<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Bransjeløsninger

I Value tror vi at de beste løsningene skapes av sterke selskap i tett samspill med rådgivere som trekker inn beste praksis. Value bygger derfor bransjeteam innenfor sektorer vi kan ekstra godt. Slik at du får høy effektivitet på det grunnleggende - samt sparring og løsninger som tar deg til fronten av din bransje.

IMG_5119 (1)

Vi kan din bransje:

Konsulent

Det viktigste for en tjenesteytende bedrift er god oversikt over prosjekter og timer. Value bistår konsulentselskaper med å etablere en sterk økonomifunksjon og har jobbet sammen med ledende aktører over mange år. Vi har et eget team som utelukkende jobber med tjenesteytende bedrifter, og som kan bistå på regnskap, lønn og rådgivning

Varehandel

Trenger du en partner som kan handel, som hjelper deg med gode integrasjoner og automatisering og som gjør regnskapet til skikkelig styringssystem? Value har et eget team som kun jobber med kunder innen varehandel. Vi jobber med ledende aktører i bransjen.

Eiendom

Enten du driver eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling, eller er eiendomsentreprenør har Value erfaringen og ekspertisen for å være en god støttespiller for bedriften din. Sammen bygger vi det beste fundamentet for en effektiv økonomiavdeling som gir deg oversikt, kontroll og støtte til å ta de beste beslutningene.

Teknologi og oppstartsbedrifter

Ønsker du å vokse, og kanskje også ekspandere til utlandet? Value jobber med en lang rekke vekstselskaper innenfor teknologiområdet. Vi har bistått mange av disse fra tidlig fase til betydelig størrelse. Våre team holder følge med veksten og bistår med det du trenger - når du trenger det. På tvers av regnskap, lønn, HR og teknologi.

Små bedrifter

80% av bedriftene i Norge har under 10 ansatte, og alle bedrifter starter som små. Value Group har ansatte og team som er rettet inn mot effektiv betjening av mindre selskaper. Samtidig kan vi følge de som vokser raskt videre både i bredden av problemstillinger og i omfang av oppdrag.