<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Regnskap, lønn og råd

Vi tar oss av regnskap, lønn og rådgir deg på økonomiområdet. I Value får du ett kontaktpunkt, én innboks og fagfolk som jobber i spesialiserte bransjeteam. Vi jobber tett sammen med deg og benytter AI og effektiv teknologi i alle prosesser.

Color=Multi, Type=Economics, Device=Desktop

Vi kan hjelpe deg med

Regnskap

Vi jobber effektivt med løpende bokføring og bistår deg med fakturering, purring/likviditet og forbedring av rutiner. Vi rapporterer månedsvis eller etter perioder som passer din drift. Vi bistår deg med ligningspapirer, årsregnskap og aksjonærregisteroppgaver.

Vi jobber effektivt med løpende bokføring og bistår deg med fakturering, purring/likviditet og forbedring av rutiner. Vi rapporterer månedsvis eller etter perioder som passer din drift. Vi bistår deg med ligningspapirer, årsregnskap og aksjonærregisteroppgaver.

Lønn

Vi sørger for at alt på lønnsområdet løper som det skal for deg og dine ansatte. Månedlig lønnskjøring, rapportering A-melding, lønnsstatistikk til SSB, bistand til krav om refusjon av sykepenger, remittering av lønn, skatt og avgifter.

Vi sørger for at alt på lønnsområdet løper som det skal for deg og dine ansatte. Månedlig lønnskjøring, rapportering A-melding, lønnsstatistikk til SSB, bistand til krav om refusjon av sykepenger, remittering av lønn, skatt og avgifter.

Rådgivning

Vi er din høyre hånd på økonomiområdet. Våre bransjeteam har rådgivere som kjenner dine problemstillinger og gir deg praktiske, lønnsomme råd. Trenger du spesialkompetanse drar vi nytten av bredden i Value, eller kobler på eksterne krefter ved behov.

Vi er din høyre hånd på økonomiområdet. Våre bransjeteam har rådgivere som kjenner dine problemstillinger og gir deg praktiske, lønnsomme råd. Trenger du spesialkompetanse drar vi nytten av bredden i Value, eller kobler på eksterne krefter ved behov.

Analyse og rapportering

Vi hjelper deg med å etablere god rapportering og gode rutiner. Vi definerer nøkkeltall og setter opp dashboard for oversikt over status og utvikling. Vi leverer i MS PowerBI, Google Sheet / Google Data studio eller i dine egne BI-løsninger.

Vi hjelper deg med å etablere god rapportering og gode rutiner. Vi definerer nøkkeltall og setter opp dashboard for oversikt over status og utvikling. Vi leverer i MS PowerBI, Google Sheet / Google Data studio eller i dine egne BI-løsninger.

Effektive systemer

I Value bruker vi utelukkende moderne, skybaserte systemer. Vi benytter AI og andre teknologier for å sikre at vi jobber så effektivt som mulig sammen med deg. Vi benytter 24SevenOffice, PowerOffice GO og Tripletex som regnskapsystemer.

I Value bruker vi utelukkende moderne, skybaserte systemer. Vi benytter AI og andre teknologier for å sikre at vi jobber så effektivt som mulig sammen med deg. Vi benytter 24SevenOffice, PowerOffice GO og Tripletex som regnskapsystemer.

Vi gir deg gjerne et prisestimat

Skjermbilde 2022-11-05 kl. 09.30.37

Kontaktperson

Dag Manneråk

Salg