<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Regnskap, lønn og råd

Vi tar oss av regnskap, lønn og rådgir deg på økonomiområdet. I Value får du ett kontaktpunkt, én innboks og fagfolk som jobber i spesialiserte bransjeteam. Vi jobber tett sammen med deg og benytter AI og effektiv teknologi i alle prosesser.

Color=Multi, Type=Economics, Device=Desktop

Vi kan hjelpe deg med:

Regnskap

Vi jobber effektivt med den løpende bokføringen og bistår deg med fakturering, purring/likviditet og forbedring av rutiner. Vi rapporterer månedsvis eller etter perioder som passer din drift. Vi bistår deg med likningspapirer, årsregnskap og aksjonær-registeroppgaver.

Vi jobber effektivt med den løpende bokføringen og bistår deg med fakturering, purring/likviditet og forbedring av rutiner. Vi rapporterer månedsvis eller etter perioder som passer din drift. Vi bistår deg med likningspapirer, årsregnskap og aksjonær-registeroppgaver.

Lønn

Vi sørger for at alt på lønnsområdet løper som det skal for deg og dine ansatte. Månedlig lønnskjøring, Rapportering A-Melding, Lønnsstatistikk til SSB, Bistand til krav om refusjon av sykepenger, remittering av lønn, skatt og avgifter.

Vi sørger for at alt på lønnsområdet løper som det skal for deg og dine ansatte. Månedlig lønnskjøring, Rapportering A-Melding, Lønnsstatistikk til SSB, Bistand til krav om refusjon av sykepenger, remittering av lønn, skatt og avgifter.

Rapportering

Vi hjelper deg med å legge fast god rapportering og gode rutiner. Vi definerer dine nøkkeltall og setter opp dashboard for oversikt over status og utvikling. Vi leverer i MS PowerBI, Google Sheet / Google Data studio eller i dine egne BI-løsninger.

Vi hjelper deg med å legge fast god rapportering og gode rutiner. Vi definerer dine nøkkeltall og setter opp dashboard for oversikt over status og utvikling. Vi leverer i MS PowerBI, Google Sheet / Google Data studio eller i dine egne BI-løsninger.

Gode råd

Vi er din høyre hånd på økonomiområdet. Våre bransjeteam har rådgivere som kjenner dine problemstillinger og gir deg praktiske, lønnsomme råd. trenger du spesialkompetanse trekker vi på bredden i Value - eller kobler på eksterne krefter ved behov.

Vi er din høyre hånd på økonomiområdet. Våre bransjeteam har rådgivere som kjenner dine problemstillinger og gir deg praktiske, lønnsomme råd. trenger du spesialkompetanse trekker vi på bredden i Value - eller kobler på eksterne krefter ved behov.

Effektive systemer

I Value bruker vi utelukkende moderne, skybaserte systemer. Vi benytter AI og andre teknologier for å sikre at vi jobber så effektivt som mulig sammen med deg. Vi benytter 24SevenOffice, PowerOffice GO og Tripletex som våre regnskapsystemer

I Value bruker vi utelukkende moderne, skybaserte systemer. Vi benytter AI og andre teknologier for å sikre at vi jobber så effektivt som mulig sammen med deg. Vi benytter 24SevenOffice, PowerOffice GO og Tripletex som våre regnskapsystemer

Teknologi

Vi hjelper deg med valg og implementering av systemer innenfor økonomi og HR og jobber for å skape en best mulig infrastruktur der alle komponenter kommer sammen i en effektiv helhet. Dette gir rom for høy grad av automatisering og skalering.

Vi gir deg gjerne et prisestimat

Skjermbilde 2022-11-05 kl. 09.30.37

Kontaktperson

Dag Manneråk

Salg