<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">
– Value har bidratt svært positivt i digitaliseringen og effektiviseringen av regnskap- og økonomihåndtering, slik at vi får mer tid til kunsten! Vi setter stor pris på Values tilgjengelighet, personlig kontakt og den raske responsen
Lars-Andreas Kristiansen
Daglig leder, Vestfossen Kunstlaboratorium
Vestfossen

Vestfossen Kunstlaboratorium

20 års-jubileum, men sikter videre!

I en omgjort gammel fabrikkbygning i ei lita bygd vest for Drammen, finnes flere tusen kvadratmeter med samtidskunst. Det respekterte, men for folk flest litt ukjente, kunstsenteret holder til i Vestfossens nedlagte cellulosefabrikk. 
 
 
Både bygg og kunst har i 20 år blitt behandlet med stor respekt og kjærlighet. En rekke kunstnere har atelier i nabobygningen, mens fabrikkbygget fra mai til september rommer utstillinger med samtidskunst som hvert år høster stor anerkjennelse.
 
Stedets historikk og identitet bringes sammen med samtidskunst også gjennom mindre utstillinger. I jubileumsåret kan publikum glede seg over en egen Nøstetangen-utstilling med lokal glasskunst fra 1700-tallet. En egen arkeologisk utstilling med funn fra Sem viser at området Eiker var et maktsentrum i jernalderen, og en arkivutstilling forteller historien til cellulosefabrikken.
 
Kunstneren Morten Viskum startet opp Value-kunden Vestfossen Kunstlaboratorium i 2003 med en visjon om å gjøre samtidskunsten tilgjengelig for alle: Høy kvalitet, men med lav dørterskel. Årets hovedutstilling Nesten voksen, en treffende tittel for en 20-åring i 2023, byr på gjensyn med kunstverk fra mangfoldige utstillinger som har blitt vist i alle disse årene. - Fordelt på hele fire etasjer!
 
Daglig leder Lars-Andreas Kristiansen er selv utøvende kunstner, men fra han tok over rollen i 2018 har det blitt flere tall enn penselstrøk. Da hadde han allerede jobbet der i femten år. 
 
Kristiansen trådte først inn på kunstsenteret som hjelpegutt, gjennom utplassering på folkehøyskolen han gikk på. Snart ble han ansatt som tekniker med ansvar for montering av utstillinger. Underveis fikk han stadig mer sans for det administrative, og inspirert av samboeren startet han opp med økonomistudier i 2017. Året etter tok han over stillingen som daglig leder. Han har virkelig gått gradene!
 
Fremover vil det kanskje kunne bli mer rom for kunstnerisk kreativitet også.

Vestfossen og Value Drammen

For Value Drammen er variasjon i kundeporteføljen viktig, og Vestfossen Kunstlaboratorium gir oss utfordringer utenom det vanlige. Forutsetningen med tilskudd fra det offentlige krever grundig rapportering og langsiktig planlegging. Styret og daglig leder tvinges til å tenke langt frem i tid når budsjett skal leveres - to år frem i tid.
 
Lars-Andreas Kristiansens teft og interesse for økonomi og regnskap gjør samarbeidet smidig og givende for Value som regnskapsfører. Det profesjonelle styret legger kloke føringer for hvordan stiftelsen best mulig kan forvalte sine midler. Her er nemlig ikke målet å tjene penger eller gå med overskudd, men å formidle kunst til alle. 
 
Gratulasjoner til Vestfossen Kunstlaboratorium med 20 års-jubileum!
 

 

Diana Sjursen

Kontaktperson

Diana Sjursen

Kontorleder