<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">
– Value er en moderne og fremtidsrettet partner innenfor økonomi og økonomistyring. I Value har vi fått en sparringspartner som gir god og tett oppfølging, og bidrar til at vi får økt kvalitet og presisjon.
Bjørn Halvorsen
Styreleder, Reinhartsen

Reinhartsen

Om Reinhartsen

Helt siden bestefar Selmar Reinhartsen etablerte Reinhartsen på Flekkerøya i 1931, har selskapet levert det beste av det meste innen sjømat, vilt og spesialiteter.  På Flekkerøya hadde Reinhartsen fiskemottak, dyr på båsen og grønnsaker og bær i hagen. Noe ble solgt på fiskebrygga, annet på byens torv. Hos Reinhartsen er hele verdikjeden representert, fra fisken leveres på mottak til den kan kjøpes i fiskedisken i egne utsalg, spesialforretning og Meny-butikker på Sørlandet.
Familiebedriften har blitt en kjent merkevare innenfor sjømatnæringen og leverer varer av høy kvalitet. Selskapet har opp gjennom tidene mottatt en rekke utmerkelser for sin evne til innovasjon og nytenkning.

Value og Reinhartsen

Gjennom Value får vi fullskala økonomitjenester. Vi får hjelp med regnskap og lønn, i tillegg til en økonomisjef hvor Value har bistått og vært en sparringspartner i effektiviseringsprosesser og digitalisering.

 

Vi er veldig fornøyd med den jobben Value, og særlig Marianne som er vår hovedbidragsyter, har gjort. Vi opplever god tilgjengelighet, tett oppfølging og høy kvalitet på leveransen. 

For oss er det leveransen utover det grunnleggende (regnskap og lønn) som har vært avgjørende. Den grunnleggende leveransen må selvsagt gjøres, men det er i hovedsak de andre tjenestene som gir oss verdi. Value har blant annet bidratt til effektivisering av kostnader og økt kvalitet på oppfølging av økonomien i selskapet. I tillegg har Value vært en proaktiv samarbeidspartner i forbindelse med bytte av kassasystemer og å tilrettelegge for netthandel og andre grep som er gjort i bedriften. Value-03321 I tillegg til å være en sparringspartner på økonomiområdet får vi også god hjelp når vi har behov innenfor HR og administrasjon, eksempelvis da vi hadde behov for å få på plass en personalhåndbok. 

Dag Hubspot

Kontaktperson

Dag Manneråk

Salg