<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">
- Oppgavene Value bidrar med er forretningskritiske. Value stiller med et eget team som vet hva de skal levere på. Value har støttet opp under Netlife Bergen sin sterke vekst de siste årene.
Øyvind Storli Hoel
Daglig leder, Netlife
Netlife Bergen

Netlife Bergen - Løsningen ble å outsource HR

Om Netlife Bergen

Netlife Bergen er ledende innen design og teknologi, og utvikler digitale tjenester og produkter. Deres dyktige og kreative rådgivere leverer løsninger og opplevelser som kunden elsker. I tillegg er de opptatt av folk - på ordentlig. Med gode kundeopplevelser blir etterspørselen stor, og selskapet har de siste årene hatt stor vekst.

Value og Netlife Bergen

I en tid med sterk vekst og med ønske om trygge prosesser og effektive løsninger på HR-området fant Netlife Bergen løsningen som dekket deres behov. I et allerede etablert samarbeid innenfor økonomi og lønn valgte de å sette ut også personaladministrasjon til Value. Løsningen gir Netlife tilgang på et tverrfaglig og koordinert team som tar seg av alt innen økonomi, regnskap, lønn og HR.

I takt med at Netlife Bergen vokste ble behovet for en HR-funksjon større. 
NB

- Vi har blitt såpass mange folk, opp mot 30, at nødvendigheten av å ha en HR-funksjon har tvunget seg frem, forteller Øyvind Storli Hoel, daglig leder i Netlife Bergen. Dette løste Netlife ved å sette ut funksjonen til Value, noe som gir dem mulighet til å skalere opp og ned admin- og HR-ressurser ved behov, snarere enn å ansette en dedikert HR-funksjon selv. 

Noen ganger er behovet for tilgang til HR-ressurser midlertidig eller ad hoc, og med få ressurser kan funksjonen være sårbar for små og mellomstore selskaper. Gjennom samarbeidet med Value er dette en risiko Netlife slipper.

- Oppgavene Value bidrar med er forretningskritiske. Value stiller med et eget team som vet hva de skal levere på. Det er greit å vite at de har flere som kjenner oss dersom noen skulle bli syke eller slutte i jobben hos dem, forteller Øyvind.

For Netlife er det viktig å ha stell på administrative hygienefaktorer som lønn, pensjon og feriepenger. I tillegg bistår Value med personaladministrative oppgaver som håndtering og lagring av arbeidskontrakter, onboarding, offboarding og forsikringer. Et tverrfaglig samarbeid mellom HR og lønn sikrer trygg og effektiv håndtering av disse prosessene. 

Netlife Bergen

For sikker lagring og god ansattoversikt har Netlife valgt å ta i bruk Adminkit, en digital verktøykasse for personal og administrative oppgaver. Her lagres dokumenter som arbeidskontrakter, lønnsbrev og informasjon om nødkontakter på en sikker og trygg måte. Adminkit har med dette blitt en viktig støtte for administrasjonen, og gir bedre kontroll, samt sparer tid og frustrasjon. 

- Vi ønsker å vise etterrettelighet som arbeidsgiver og her spiller Value en viktig rolle, sier Øyvind. - Med fokus på effektivitet, nøyaktighet og teknologi trenger vi ikke sitte sammen for å få til dette, men god kommunikasjon er viktig for et godt samarbeid.

- Vi bruker i all hovedsak Slack, telefon, og en egen epostadresse til å kommunisere med Value. Vi opplever at ting blir tatt raskt tak i og kvittert ut. Dette er gull verdt i en hektisk hverdag preget av mange baller i luften og ting å håndtere!

Dag Hubspot

Kontaktperson

Dag Manneråk

Salg