<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">
- Hos Value har vi fått en økonomipartner som gir god oppfølging og relevante, erfarne råd ved problemstillinger både under oppstart og i vekstfasen
Trine Lise Helleseng
Daglig leder - Designa 
HH Interiorconsulting

Frigjør tid til det vi brenner for

Trine Lise Helleseng og Heidi Strand Hodne hadde samarbeidet tett i tre år da et tilbud fra Designa-kjeden kom på bordet. En ny butikk skulle starte opp i byen, og øverst på listen sto de to dedikerte interiørdesignerne. Med mange års bakgrunn fra IKEA og HTH var de trygge på egen kompetanse, og ikke minst at samarbeidet dem imellom var solid nok til å tåle en slik prøve. Utfordringen ble tatt på strak arm. Trine og Heidi takket ja - sammen.

Fem år er gått, og prosjektet med oppstart av HH Interiorconsulting som del av Designa kjeden, har vist seg å være vellykket. Trine og Heidi sørger stadig for stilren, skreddersydd design og fornøyde kunder. Så var også dette deres store motivasjon for å gripe muligheten. Bedriftsdelen, derimot, var nypløyd mark for begge to. 

- Vi gikk inn i dette med tro på at vår designkompetanse var god og samarbeidet solid. Vi har alltid hatt ambisjoner om å skape gode og varige løsninger for våre kunder. Når det kom til å drive butikk startet vi virkelig på bar bakke, forteller Trine Lise Helleseng, Designas daglige leder og styreleder i HH Interiorconsulting AS. 

Med dette utgangspunktet gjaldt det å knytte til seg fagpersoner på drift og økonomi. Løsningen kom raskt på plass, en bekjent tipset om byens Value-kontor. Teamleder Anne Karen Sædberg tok de imot, og snart kom også Ida Christine Aanmoen inn i teamet. Sammen har de skapt et veldrevet selskap og et givende samarbeide for begge parter. HH Interiorconsulting AS har lykkes, og Value kan glede seg over å ha bidratt til dette. 

- Hos Value har vi fått en økonomipartner som gir god oppfølging og relevante, erfarne råd ved problemstillinger både under oppstart og i vekstfasen, roser Trine Lise Helleseng.

Læringskurven har vært bratt. Med ett år på BI-skolebenken hadde Designa Kristiansands daglige leder riktignok noe basiskunnskap, men etter 17 år var det mye som både skulle børstes støv av og oppdateres - og ikke minst legges til. 

Regnskapsfører Ida Christine Aanmoen har siden 2017 gledet seg over utviklingen og ser frem til fortsettelsen:

- Jeg opplever at vi har god kommunikasjon på forståelse av regnskapstall og at de er svært dyktige i jobben sin. De har en enorm arbeidskapasitet og stå-på-vilje som har gitt resultater.

Litt etter litt har kompetansen på det økonomiske området blitt større. Rutiner rundt varetelling, verdisetting, strengt tatt alt av generell drift, har kommet til i løpet av disse årene. Ekstern kompetanse og nyttige systemer har vært nødvendig. Særlig fremheves nytteverdien av 24SevenOffice og rapport-funksjonene som viktig for butikkdriften.

- Med spesielt kjøkkeninnredning er det viktig å kunne se langt frem i tid. Prosessen fra planlegging til levering og montering går som regel over mange måneder. For å kunne se hele bildet opplever vi stor nytte av å hente ut rapporter, både 2-måneders og kvartalsvis. Dette gjør det enkelt å følge med i utviklingen. I perioder med lav eller ingen inntjening, vil vi være vel vitende om at vi forventer god inntjening noen måneder frem i tid, forteller Trine.

Med engasjement og støttespillere med faglig kompetanse har pilene gått oppover. Det har gått slag i slag, premiert med nytt og større lokale i høst. Etter fem år med drift var forutsetningene langt bedre for å igjen “tenke butikk”, som de selv omtaler det som. Nå visste de enda bedre hva kundene ønsket seg, hvilke behov de kunne vente seg å måtte dekke og hvordan de best kunne møte økonomiske utfordringer.

En butikk drives ikke av seg selv, og det er mye å holde fingrene i. Trine og Heidi fyller de fleste roller selv. Dag ut og dag inn sørger tospannet for alle ledd i prosessen: De markedsfører, designer, selger og leverer. Fra A til Å, altså. Kun monteringen settes bort til eksterne.

Til og med faktureringen tar de selv. Og skulle det stoppe opp, er veien kort til veiledning fra regnskapsfører. Nærheten, den korte svartiden, er viktig i en hektisk hverdag. 

- Vi opplever god kommunikasjon både med regnskapsfører og revisor, forteller Trine. - Med kyndig bistand føler jeg at vi har god kontroll på driften og at alt går som smurt.

Med lang og komplisert leveringsprosess og fullt fokus på kundeservice er det nok av ting å huske på for Trine Lise Helleseng og Heidi Strand Hodne. 

- Mens regnskapsfører følger opp og er et skritt foran med alt fra arbeidsgiveravgift til moms, det mer tidkrevende og kompliserte med den økonomiske driften, kan vi konsentrere oss om det vi virkelig brenner for: Genuine løsninger og best mulig service for våre kunder!

Dag Manneråk (1)

Kontaktperson

Dag Manneråk

Salg