<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">
- I Value har vi fått mye mer enn bare en regnskapsfører. Vi har fått en sparringspartner som er nytenkende, løsningsorientert, pålitelig og fleksibel. I en oppstarts- og vekstfase hvor vi ikke hadde ressursene til å ha en egen økonomiansvarlig har Value vært en trygg partner, som vi kan stole på og som alltid gir svar og hjelp innen kort tid.
Even Tanken Heggernes
Daglig leder, Getaround

Getaround

Om Getaround

Visste du at norske biler i snitt står stille mer enn 23 timer per dag? Getaround er en markedsplass som kobler privatpersoner eller bedrifter som trenger en bil med andre privatpersoner som leier ut en bil. Tjenesten gjør det mulig for personer som eier en bil å leie den ut, og på den måten spare eller tjene penger på bilen som ellers står mye stille. Selskapet startet i 2015, og har siden den gang leid ut biler for omkring 500 millioner kroner. Getaround Norge har i dag om lag 8000 registrerte biler. Getaround i Norge er resultatet av oppkjøpet av Nabobil i 2019.

Value og Getaround Norge

Vi begynte å jobbe med Value i 2016, og har hatt et veldig godt samarbeid siden. Vår konsulent er fantastisk og har vært en viktig ressurs i å finne ut hvordan ting skal gjøres og bygges opp i Getaround Norge. Value hjelper oss å tenke nytt og har bistått med å finne riktige løsninger og gode systemer. I tillegg til regnskap, lønn, årsoppgjør og rapportering har Value bidratt til å løse ulike problemstillinger og utfordring, eksempelvis ved å finne ut hvordan Getaround Norge skal innrettes etter regelverket med tanke på utbetalinger, rapportering og beregning av moms. 

getaround-1

Jeg vil anbefale Value til andre selskaper fordi Value er en trygg og pålitelig partner for sine kunder. Vi har hatt stor glede av samarbeidet med Value. Vi har fått en støttespiller som sier fra om ting ikke er som det skal, og som ikke er redd for å brette opp ermene og ta i et tak der det trengs. Value forstår våre behov og hvordan vi som selskap er annerledes fra et stort eller børsnotert selskap. 

 

Dag Hubspot

Kontaktperson

Dag Manneråk

Salg