<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Valg og implementering av HRM-system

Markedet for HRM-systemer er i stor utvikling. Det finnes nå en rekke gode system og verktøy - også for mindre bedrifter. Vi hjelper deg med å finne og implementere HRM-system og verktøy basert på dine behov

christin-hume-mfB1B1s4sMc-unsplash

Vår filosofi

Våre HR-rådgivere kjenner godt HR-systemene som er tilgjengelige i det norske markedet. Vi er uavhengige rådgivere som alltid tenker behov før system. Derfor kartlegger vi hva som er viktig for deg og din bedrift før vi sikter inn på aktuelle system. Hvis du allerede har valgt system og ønsker å få mest ut av dette eller bygge inn dine rutiner og policys bistår vi deg der du står.  

Hvorfor HRM?

Som arbeidsgiver har du ansvaret for å håndtere en betydelig mengde data og opplysninger om de ansatte i organisasjonen din. I dagens stadig strengere personverns- og GDPR-regelverk har HRM-systemer blitt et viktig verktøy for å sikre effektiv og trygg behandling av personopplysninger.

Med et HRM-system kan du samle alle viktige opplysninger og dokumenter på ett sted, og det gir gode muligheter for tilgangsstyring. I systemet er alt av dokumentasjon og opplysninger trygt lagret, og du har full oversikt når du skal lete frem informasjon. Utover sikker lagring av dokumenter og oversikten over ansattes opplysninger, gir et HRM-system også muligheten til å effektivisere en rekke andre administrative oppgaver. Det kan inkludere alt fra on- og offboarding-prosesser til ferieplanlegging, timeføring, medarbeidersamtaler, eNPS-undersøkelser, oversikt over utstyr og kompetanse, samt målstyring, og mye mer.

Vi forstår at prosessen med å velge og implementere et nytt system kan være krevende. System-markedet er stort, og det kan være utfordrende å få en god oversikt over hvilke systemer som best passer til din organisasjon. Systemene varierer i pris, kompleksitet, og tilpasningsmuligheter. Noen HRM-systemer er spesialisert for spesifikke bransjer eller behov, mens andre gir en bred dekning av HR-funksjoner. 

Hva kan vi bistå med?

Våre HR-rådgivere kjenner godt HR-systemene som er tilgjengelige i det norske markedet og hjelper deg raskt i gang! Første steg i prosessen er  å kartlegge dine behov og definere hvilke problemer eller prosesser du ønsker at systemet skal dekke og/eller løse. Slik finner våre rådgivere det HRM-systemet som er best match for din organisasjon. Vi tilbyr også støtte i onboarding-prosessen for å sikre en smidig implementering. 

 

Snapchat-579454969

Kontaktperson

Jonathan de Pater

Rådgiver