<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Konsulentselskap? Nøkkelen ligger i samspill mellom planlegging,  timeføring og fakturering

God planlegging skaper bedre lønnsomhet. I mange konsulentselskaper forsvinner marginene pga dårlig planlegging. Blir en konsulent sittende uten oppgaver fordi de planlagte aktivitetene vedkommende skulle utføre er blitt forskjøvet? Eller overskrides prosjektet fordi mer tid går med til møter og oppfølging med kunden enn planlagt? Da trenger du et verktøy som gir deg full oversikt og muligheter til å ta grep.

Mange konsulentselskaper mister oversikten fordi man ikke får synkronisert det som er planlagt mot det som faktisk er utført. Dette skaper utfordringer både med tanke på kostnadene i de enkelte prosjektene og når prosjektene kan ferdigstilles.

Planlagte timer bør automatisk bli til førte timer om planen ikke endres. På denne måten trenger konsulentene kun å endre timeføringen om planen ikke blir fulgt. En slik løsning gir minst mulig å tenke på for konsulentene og mer oppdaterte prosjektoversikter

For å se forventede totale kostnader i prosjektet bør summen av faktiske førte timer og planlagte timer kunne sammenstilles i en enkel rapport. På denne måten kan prosjektleder være tidlig ute med å justere aktiviteten eller diskutere overskridelsene med kunden.

Våre rådgivere kan hjelpe ditt selskap i gang med et system for god planlegging, elegant timeføring og verktøy som gir prosjektlederne full oversikt over status i prosjektene i sanntid. Dette kan gjøres med minimal støy for den enkelte ansatt.

Trenger ledelsen avanserte rapporter som viser effektiv timepris pr. prosjekt / avdeling, dekningsbidrag i de ulike prosjektene eller annen detaljert eller aggregert informasjon? Våre rådgivere lager rapporter både i Google Data Studio eller PowerBi, alt etter ønsket plattform.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale og demo! 

Ta kontakt

Abonner på bloggen