<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Spare ferien til neste år? Så mange dager kan overføres

Arbeidsgiver plikter å sørge for at alle arbeidstakere avvikler ferie hvert år, og arbeidstaker plikter å avvikle ferie, jf. ferieloven § 5 (1). Hovedregelen er at all ferie skal tas ut i løpet av ferieåret, men hva om man likevel har ferie til overs når det nærmer seg årets slutt? 

Ferieloven § 7 (3) åpner for unntak fra denne regelen, ved at arbeidstaker og arbeidsgiver gis anledning til å inngå skriftlig avtale om overføring av feriedager til nytt år. 

Hvor mye ferie kan overføres?

I bedrifter med ferie etter ferieloven kan ansatte overføre inntil 12 virkedager (2 uker) til neste ferieår. 12 virkedager tilsvarer 10 arbeidsdager for arbeidstakere med 5 dagers uke. Arbeidstakere over 60 år har en uke ekstra ferie, men har ikke adgang til å avtale overføring av flere dager. Arbeidstakere med 5 uker ferie per år kan avtale å overføre de 4 ekstra dagene (avtalefestet ferie) i tillegg, altså 14 dager til sammen. Se tabell 1 og 2. 

Tabell 1: Lovfestet ferie

Ferie etter ferieloven Kan avtales overført
25 virkedager 12 virkedager
= 4 uker og 1 dag = 2 uker (med 6 dager) 
= 21 arbeidsdager = 10 arbeidsdager

 

 

 

Tabell 2: Avtalefestet ferie

Ferie etter ferieloven Kan avtales overført
30 virkedager 17 virkedager
= 5 uker = 2 uker og 4 dager 
= 25 arbeidsdager = 14 arbeidsdager

 

 

 

 

Les også: Slik løser du oppgavene i økonomiavdelingen uten å ansette →

 

Hvordan overføres feriedagene? 

Arbeidsgiver og arbeidstaker må bli enige om at ferie skal overføres til neste ferieår. Dersom det ikke oppnås enighet må arbeidstaker avvikle feriedagene i ferieåret. Dersom det ikke er mulig for arbeidstaker å avvikle ferie i ferieåret, for eksempel på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, kan ikke arbeidsgiver nekte overføring av ferie. I slike tilfeller skjer overføringen automatisk. 

For at overføringen av feriedager skal være lovlig etter ferieloven kreves skriftlig avtale. Vi anbefaler å sende ut informasjon til de ansatte om hvordan feriedagene skal søkes overført, og frist for å gjøre dette. 

Last ned gratis mal: Søknad om overføring av ferie

 

Kan det kompenseres for ferie som ikke avvikles?

Det er i utgangspunktet ikke mulig å kompensere arbeidstaker økonomisk for ferie som ikke blir avviklet. Dette gjelder også ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller permisjon. Avtalefestet ferie er imidlertid ikke regulert av ferieloven. Det er derfor opp til partene om de fire avtalefestede feriedagene i femte ferieuke overføres til neste ferieår, eller om det kompenseres økonomisk uten ferieavvikling. Noen virksomheter kan ha avtalt begrensninger om utbetaling, så dette må den enkelte arbeidsgiver undersøke.

 

Les også: Unngå de vanligste feilkildene ved rekruttering →

Abonner på bloggen